1. ‘znajdujący się po stronie przeciwnej niż serce człowieka’; 2. ‘zewnętrzny,wierzchni (o tkaninie, skórze)’, np. przewrócić ubranie na prawą stronę; 3. ‘szlachetny,uczciwy’; 4. przestarzale ‘zgodny z prawem, legalny, prawowity’; stpol. też m.in.: 5. ‘prawdziwy, rzeczywisty’, 6. ‘należyty, właściwy’ oraz 7. niewinny, oczyszczony z zarzutów’.

Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. pravý, ros. právyj) < psłow. *pravъ ‘prosty; sprawny, właściwy, odpowiedni’ pochodzącego od pie. *prō-uo-; pierwotnie ‘idący na przedzie, do przodu’ > ‘prosty’ > ‘poprawny, odpowiedni, właściwy’ > ‘uczciwy, sprawiedliwy’; znaczenie ‘znajdujący się po stronie przeciwnej do serca’ powstało ze znaczenia ‘właściwy, sprawny, stosowny’ używanego w stosunku do ręki.

Źródło Kto prawie miłuje (...).
Łukasz Górnicki (1527-1603)

Nie wstają niemiłościwi w sądzie ani grzesznicy w radzie prawych.
Psałterz floriański, XIV/XV w.

Kto z nas praw jest albo krzywy.
Jan Kochanowski (1530-1584)

Przydatne hasło?
Podobne hasła:
Przydatne hasło? tak nie 2
głosy
Poleć znajomym