Przydatność 70%

Praca dyplomowa (Praca Inżynierska) - kierunek górniczy

Autor:

W dalszym okresie zaprojektowano zagospodarowanie złoża w czterech pokładach z zasobami przemysłowymi tj. 703/1, 706, 713/1-2, 713/1-2 712/1-2
w parcelach o korzystnych parametrach geologiczno-górniczych, umożliwiających prowadzenie ekonomicznie opłacalnej eksploatacji. Eksploatacja prowadzona będzie
na poziomach 1000 i 1200m. Z uwagi na występowanie w złożu zagrożeń tąpaniowych część zasobów przemysłowych, potraktowano jako rezerwę zasobową na wypadek zmian w eksploatacji wynikających z konieczności likwidacji bądź ograniczenia tych zagrożeń.
Generalnie złoże eksploatowane będzie w 4 rejonach: E1, E2, C, W1. Podział złoża na 4 rejony związany jest z ich oddzielnością pod względem wykształcenia geologicznego głownie tektoniki złoża.
Eksploatacja podpoziomowa
Roboty górnicze przygotowawcze oraz eksploatacja na poziomach 1000 i 1200 prowadzona będzie podpoziomowo przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktualnie występujące oraz spodziewane warunki naturalne złoża nie stanowią bariery w prowadzeniu bezpiecznej eksploatacji poniżej poziomu 800m.
Eksploatację pokładów w Kopalni ?Rydułtowy-Anna? Ruch I w znaczący sposób utrudniają a niejednokrotnie uniemożliwiają następujące uwarunkowania:
a) intensywna i bogata tektonika złoża, która w istotny sposób obniża wartość przemysłową złoża. Strefy dużych uskoków o przebiegu równoleżnikowym
i południkowym uniemożliwiają rozwinięcie na szeroką skalę frontu eksploatacyjnego. Eksploatacja ścianowa z konieczności jest ?dopasowana?
do tektoniki złoża,
b) zmienność zalegania i budowy pokładów , do których należy zaliczyć:
- zmiany w rozciągłości i nachyleniu,
- lokalne ścienienia i rozwarstwienia pokładów,
- przerosty i wysokie zapopielenie,
c) niekorzystne warunki górniczo ? geologiczne, tj.:
- słabe skały stropowe,
- wzmożone ciśnienie górotworu wzrastające wraz z głębokością,
- wysoka temperatura pierwotna skał.
Warunki te wymagają często zagęszczenia obudowy lub stosowania profili o zwiększonej wytrzymałości.
Utrudnieniem w eksploatacji są częste zjawiska odprężeń górotworu (tąpania). Eksploatacja złoża prowadzona będzie w sposób ograniczający występowanie zjawisk odprężających . W związku ze schodzeniem na coraz niższe poziomy obserwuje się wzrost temperatury pierwotnej skał oraz związany z tym wzrost temperatury powietrza. Zwalczanie zagrożenia temperaturowego prowadzone jest sposobami wentylacyjnymi. W przypadku znacznego pogorszenia warunków klimatycznych kopalnia przewiduje stosowanie na głębokościach 1000 m i poniżej urządzeń klimatyzujących. Z powyższych względów utrudnione będzie prowadzenie w rejonie wentylacyjnym dwóch ścian jednocześnie .
d) ochrona powierzchni i głównych wyrobisk górniczych :
- filary ochronne dla szybów i zakładu głównego,
- filary ochronne dla przekopów.
6.Projekt eksploatacji pokładu 703/1
6.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 ... 16 17 18 19 ... 24 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 45
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie