Przydatność 70%

Systemy motywacyjne w firmie krka polska sp zoo.

Autor: Dodano: 2013-01-28

62
Wykres 12 Struktura wyboru w aspekcie potrzeb bezpieczeństwa 62
Wykres 13 Struktura wyboru w aspekcie potrzeb przynależności 63
Wykres 14 Struktura wyboru w aspekcie potrzeb uznania 64
Wykres 15 Struktura wyboru w aspekcie potrzeb samorealizacji 64
Bibliografia:
Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, AKADE Katowice 2000,
Andrycz J.,. Warana M, Polityka personalna w zakładzie pracy. Katowice: Wyd. US, 1994
Andrzejczak A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Poznań 1998,
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Kraków 2000,
Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985
Borkowska S., Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005,
Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP 2003,
Chesbrough H. W.: Sezamie innowacji otwórz się, Harvard Business Review 2003, nr 10;
Czechowska-Świtaj, T,Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - zarządzanie - podręcznik akademicki, WSM 2005 Warszawą
Dobiesz A., Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, W. Kluwer 2008
Drucker P. ,Praktyka zarządzania. Nowoczesność, , AE, Kraków 1994
Fournies Ferdinand F., Dlaczego Pracownicy nie Robią tego, co Powinni... , Wydawnictwo Studio EMKA, 2010

Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999
Jacukowicz Z., Skuteczny system wynagradzania w firmie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Gdańsk 1997
Jasiński Z., Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa 1998
Januszek H., . Sikora J, Socjologia pracy, AE, Poznań 1998
Juchnowicz M, Kapitał Ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltex 2004
Karaś R., Teorie motywacji w zarządzaniu, AE w Poznaniu, Poznań 2003,
Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
Kopertyńska W., Motywowanie pracowników . Teoria i praktyka
Kostera M., Kownacki S., Kierowanie zrachowaniami organizacyjnymi
Korach R., Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika, , Helion,. Gliwice 2009
Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2000
Król H.: ,, Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi”, Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Warszawa 2002,
Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa,1984r.,
Kurnala J. (red.) Twórcy naukowych podstaw organizacji, PWE, Warszawa 1972,
Lenik P., Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej jakości pracowników, Difin, Warszawa 2012
Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie. Warszawa 1997
Litwin J., Kalinowski M., Golnau W. , Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw 2007
Listwan T.: Zarządzanie kadrami. Warszawa 2002,
Maksymowicz Z., Uwagi o zarządzaniu kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, wyd. UŁ, Łódź 2002
Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, Książka i Wiedza, Warszawa
Nic Beech E. M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. FELBERG SJA, Warszawa 1999
Ludwiczyński A., Król H. , Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN 2006
Pocztowski A.,, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, ANTYKWA Kraków 1998,
Pawlak Z.:, Personalna funkcja firmy, POLTEXT, Warszawa 2003
Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżera, MARINA, Wrocław 2007
Reykowski J. , Teoria motywacji a zarządzanie, PWN, Warszawa 1975
Rzempała J. , Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego NR 453
Skrzypek E., Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy,
Skrzypek E., Kapitał intelektualny oraz możliwości jego wyceny, [w:] Mat. Konf. Nauk. nt. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, red. E. Skrzypek, Tom I, wyd. UMCS, Lublin 2005
Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie, Wrocław 1992,
Stelmach W., Ciemne strony kierowania, Placet, Warszawa 2005.Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996,
Strużyna J.., Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi, wyd. IPiSS , Katowice 2008,
Szewczuk W., Psychologia, WSiP ,Warszawa 1990
Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Toruń 2007,
Zieniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 2000

Przydatna praca?

Następna strona: 1 ... 29 30 31 32 Pokaż wszystko

Załączniki:
Przydatna praca? tak nie 10
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie