Przydatność 75%

Choroby zwodowe kosmetyczek.

Autor: Dodano: 2010-06-11

Przystąpienie Polski do UE oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, regulują zasady postępowania i prowadzenia działalności w gabinetach kosmetycznych oraz sposoby postępowania mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom. Gabinety kosmetyczne mają dwa lata na dostosowanie się do wymogów określonych w rozporządzeniu. Z drugiej strony należy pamiętać o obowiązkach, jakie nakłada na pracodawców art. 226 kodeksu pracy (ostatnie brzmienie tego artykułu zgodnie z Dyrektywą Rady 89/391/EWG) w zakresie zabezpieczania pracowników (a więc personelu gabinetu) przed oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia poprzez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących tych zagrożeń lub ograniczających możliwość ich występowania. Wspomniane regulacje prawne oraz istniejące zagrożenia wymuszają stworzenie odpowiednich zapisów dot. procedur mycia, dezynfekcji i sterylizacji, a także wszelkich czynności zmierzających do wyeliminowania szkodliwych czynników mikrobiologicznych ze środowiska usług kosmetycznych, kosmetyczno – fryzjerskich itp. Oferta Firmy Bio – Chic dotycząca monitoringu mikrobiologicznego jest skierowana do gabinetów XXI wieku, które oferując klientom szeroki wachlarz nowoczesnych zabiegów stawiają na komfort i bezpieczeństwo. Informacja o stałym monitoringu mikrobiologicznym gabinetu umieszczona w widocznym miejscu jest pozytywnie odbierana przez klientów i stanowi doskonałą reklamę gabinetu. Sprawdziliśmy – to działa! Zapraszamy do współpracy i do kontaktu również firmy kosmetyczne i farmaceutyczne zainteresowane badaniami mikrobiologicznymi produktu i środowiska produkcyjnego oraz możliwością sięgania po dotacje unijne na rozwój i podnoszenie standardów.


Zachowanie zalecanych zasad higieny jest koniecznością w gabinetach.

Potrzeba higieny jest niezbędnym i koniecznym elementem prawidłowej pracy w salonie kosmetycznym. Tylko odpowiednio dobrane artykuły jednorazowe i konsekwentnie realizowany program higieny gwarantuje bezpieczne wykonanie usługi i eliminuje ryzyko zakażenia, zarówno klientce poddanej zabiegom jak i kosmetyczce wykonującej zabieg.
Korzystanie z gabinetów kosmetycznych staje się coraz częściej formą relaksu, gdzie pragniemy zapomnieć o stresach dnia codziennego. Czystość i higiena to najważniejsze kryteria, jakie musi spełniać salon kosmetyczny. Zakład kosmetyczny należy traktować jak typowy gabinet zabiegowy, w którym bardzo często wykonuje się zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek, a każdy klient może być potencjalnie zakaźny. Na ryzyko zakażenia w trakcie zabiegów polegających na pielęgnacji ciała, skóry lub śluzówek narażeni są zarówno pracownicy jak i klienci korzystający z takich usług.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 ... 5 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 57
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie