• Baśniowość.
  • Dążenie do wolności; pochwała buntu i walk narodowowyzwoleńczych.
  • Kult młodości.
  • Ludowość
  • Metafizyka
  • Obecność bohatera romantycznego
  • Odrzucenie racjonalizmu - zamiast niego wiara w przeczucia
  • Orientalizm
  • Przekonanie, że jednostka jest ważniejsza niż zbiorowość
  • Synkretyzm
Przydatne hasło?
Przydatne hasło? tak nie 164
głosów
Poleć znajomym