Przydatność 35%

Konflikty na świecie po II wojnie światowej

Autor:

Ekspansja ZSRR w Europie:
ZSRR powiększył swoje terytorium o ziemie zabrane Finlandii, Polsce, Czechosłowacji, Rumunii, Japonii, w Austrii i Niemczech stacjonowały radziecki wojska okupacyjne.
Kraje demokracji ludowej:
Polska
NRD
Czechosłowacja
Węgry
Rumunia
Bułgaria
Jugosławia
Albania
W Jugosławii Josip Broz-Tito i w Albanii Envera Hodży wprowadziły rządy niezależne od ZSRR.
Wprowadzanie systemu radzieckiego odbywały etapami:
-tworzenie rządów z komunistami
-reformy rolne, nacjonalizacja przemysłu, powołanie nowych rządów (przewaga komunistów)
-likwidacja opozycji partyjnej i wprowadzenie jednopartyjnego systemu władzy.
Śmierć Stalina:
W marcu 1953 Stalin zmarł na zawał serca, wielu więźniów zostało zrehabilitowanych. Nowym przywódcą został Nikita Chruszczow, zakończył on okres zimnej wojny, rozpoczął rozmowy o zawieszeniu, zakończono okupację Austrii. Na 20 Zjeździe komunistycznej Partii Z R Chruszczow oskarżył Stalina o wprowadzenie kultu jednostki i uczynił go odpowiedzialnym za zbrodnie popełnione w okresie sprawowania władzy.
Budowa muru berlińskiego:
W czerwcu 1953 wybuchły strajki robotników niezadowolonych z reform politycznych. Wzrosła liczba ucieczek ludności do Berlina Zach. i do RFN, aby je powstrzymać w 1961 rozpoczęto budowę muru, wartownicy otrzymali rozkaz żeby rozstrzelać każdego kto podejdzie do muru.
Powstanie na Węgrzech:
Po śmierci Stalina Węgrzy podjęli próby reformy systemu komunistycznego, w 1953 został mianowany Imre Nagy jako premier i zapowiedział szeroki program reform. Ogłosił amnestię dla więźniów politycznych, jednak tempo reform było zbyt szybkie i Nagy został zdymisjonowany. W Budapeszcie odbywały się liczne demonstracje, podczas jednej z nich (1956) tłum obalił pomnik Stalina. Uznano te wydarzenia za kontrrewolucję. Nagi został powołany w celu uspokojenia nastrojów. Po pojawieniu się czołgów radzieckich wybuchły walki. Wraz z partyzantami walczyło wiele oddziałów armii węgierskiej, sowieci wstrzymali działania armii, 1.11 rząd Nagyego ogłosił wystąpienie Węgier z ukł. Warszawskiego. 3 dni później po uwięzieniu delegatów węgierskich , ACz wkroczyła do Budapesztu, po trwających tydzień walkach ACZ wygrała, Imre Nagy został rozstrzelany.
Konflikt sueski:
Gdy Sowieci bombardowali Budapeszt Izrael, W. Brytania i Francja zaatakowały Egipt i zajęły płw. Synaj. Atak ten był odpowiedzią na antyizraelską politykę, nawiązanie kontaktów z ZSRR. Prezydent Gemal Abd el Naser miał wraz z ZSRR zniszczyć Izrael. Ogłosił nacjonalizację Kanału Sueskiego co pozbawiło zysków W. Brytanię i Francję. 31.10.1956 rozpoczął się atak lotniczy na Egipt, Izrael zajął strefę Gazy, płw. Synaj a Francuzi i Brytyjczycy wykonali desant zajmując Port Said i Port Fuad, dopiero po wystąpieniu ZSRR i USA przerwano walki i wycofano wojska.
Kryzys kubański:
Chruszczow doprowadził do kryzysu kubańskiego. Po zwycięstwie rewolucji na Kubie Fidel Castro nawiązał bliskie kontakty z ZSRR, w 1962 John F. Kennedy ogłosił blokadę wyspy. Rosjanie zamierzali tam umieścić rakiety, żeby zagrozić USA, jednak statki z rakietami otrzymały rozkaz powrotu bo Chruszczow przestraszył się konfrontacji z USA, 2 lata później został zwolniony ze stanowiska sekretarza KPZR przez aparat partyjny.
Konflikty na świecie:
Chiny:
Koniec wojny z Japonią umożliwił komunistom chińskim sięgnięcie po władzę, pod wodzą Mao Zedonga pokonali armie rządowe Czang Kaj-Szeka w wojnie domowej, któremu udało się schronić na Tajwanie. Przez 4 lata podbijali prowincje Chin aż w końcu stworzyli 1.10.1949 Chińską Republikę Ludową. Na Tajwanie dzięki poparciu USA powstał Rząd Republik Chińskiej.
Korea:
Po zakończeniu 2 wojny Korea została podzielona wzdłuż 38 równoleżnika na radziecką i amerykańską strefę okupacyjną. W 1948 Rosjanie wycofali się przekazując władzę komunistycznemu rządowi Kim Ir Sena. W czerwcu 1950 wojska Korei Płn. Przekroczyły 38 równoleżnik, Korea Płd. Zwróciła się o pomoc do ONZ. Na południu wylądowały wojska amerykańskie i inne z ONZ. Wyparły one Kim Ir Sena poza linię demarkacyjną, gdy wojska ONZ i Korei Płd. zdobyły stolicę Korei Płn. (Phenian) i zbliżyły się do granicy z Chinami to do walki włączyła się armia ochotników chińskich. Już prawie miała wybuchnąć wojna światowa ale skończyło się na walkach pozycyjnych. Konflikt zakończono rozejmem po śmierci Stalina w 1953.
Powstanie Izraela:
14.5.1948
Wojna w indiochinach:
We wrześniu 1945 komunistyczny rząd Ho Szi Mina ogłosił powstanie Demokratycznej Republiki Wietnamu na płn. Kraju. Francuzi- dawni kolonizatorzy utrzymali się na południu, ale po 9 latach walk ponieśli klęskę pod Dien Bien Phu i zostali zmuszeni do wycofania się. Komuniści z Wietnamu płn. Chcieli połączyć Wietnam oddziały amerykańskie udzieliły pomocy Południowemu. W 1965 pojawiły się pierwsze oddziały walczące z partyzantką Vietcongu. 2 lata później walczyło już 500 tys. Żołnierzy. Amerykanie mieli przewagę techniczna ale klimat i warunki terenowe zniwelowały to. Partyzanci mieli pomoc ZSRR i innych państw komunistycznych. W 1973 podpisano w Paryżu układ o zawieszeniu broni. W 1975 komuniści zdobyli Sajgon stolicę Wietnamu Płd.
Dekolonizacja:
Podczas 2 wojny niepodległość uzyskały dawne kolonie francuskie w Syrii i Libanie, w 1945 niepodległość ogłosił Wietnam i Indonezja. W 1947 Indie, w których z powodu konfliktów między muzułmanami a hinduistami doszło do podzielenia na państwo muzułmańskie: Pakistan Zach. i Wsch. Oraz Indie. W Afryce w latach 50. i 60. kolonie uzyskiwały niepodległość. Rok 1960 to rok Afryki bo wtedy uzyskało niepodległość 17 państw.Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 47
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie