Formy oporu stosowane przez Polaków:
- Bierny opór i działalność informacyjna
- bojkotowano niemieckie zarządzenia, łamano zakazy, zrywano urzędowe obwieszczenia i plakaty, ignorowano zarządzenie o zakazie posiadania radioodbiorników i słuchania alianckich stacji radiowych, wydawano prasę konspiracyjna
- w 1942 powołano pod przewodnictwem S. Korbonskiego Kierownictwo Walki Cywilnej przy Delegaturze, które miało kierować cywilnym ruchem oporu społeczeństwa (podziemne sady; wyroki na zdrajców i kolaborantów)
- akcje dywersyjne (np. Wydrukowano obwieszczenie o ewakuacji Niemców z GG w II 1944)
- produkcja i kolportaż wydawnictw w języku niemieckim podważających zaufanie do Hitlera
- mały sabotaż prowadzony przez dzieci i młodzież
- napisy na murach, rozrzucanie ulotek, śpiewanie zakazanych piosenek
- Szare Szeregi ? czyli wcześniej Związek Harcerstwa Polskiego
- Organizacja Małego Sabotażu ?Wawer? pod dowództwem A. Kaminskiego
gromadzono informacje, prowadzono wywiad
- Polacy zdobyli rakietę V-2, która grupa uczonych zbadała i wysłała dane aliantom
- Sabotaż gospodarczy i przemysłowy
- rozwój nielegalnego handlu, szmugiel żywności ze wsi do miast, okradanie władz okupacyjnych, ukrywanie inwentarza przed władzami
- strajki w zakładach produkcyjnych
- hasło ?Pracuj powoli Polaku? i żółwie
- Walka o kulture
- do czynnych szkol podstawowych wprowadzono programy tajnego nauczania języka polskiego, historii i gegry
- tajne komplety, czyli kształcenie na wszystkich szczeblach nauczania w prywatnych domach (Związek Nauczycielstwa Polskiego pod kryptonimem Ton ? tajna organizacja nauczycielstwa)
- wydawana poezja podziemnie (KK Baczynski, T. Borowski, T. Gajcy)
- przedstawienia teatralne nielegalne wystawy
- ratowano zabytki, przechowywano archiwa, eksponaty muzealne, dokumentowano zbrodnie wojenne
- Kościół ? pomoc schronienia, materialna itp (np. Kolbe)
- Komenda AK ? Biuro Informacji i Propagandy z płk J. Rzepeckim na czele
- W obronie Zydow
- w 1939 powstał Żydowski Związek Woskowy
- w 1942 w getcie ? Żydowska Organizacja Bojowa
- w XII 1942 powołano Rade POmcy Zydom ?Zegota?
- Polacy pomagali w zdobywaniu fałszywych dokumentów, w ucieczkach w getta, dostarczali żywność i leków, ukrywali Żydów
- Walka Zbrojna
- szkolenie wosjkowe, dzialalnosc konspiracyjnych szkol woskowych, produkcja i gromadzenie broni i sprzętu
- w AK powstaly wyspecjalizowane komórki do walki z okupantem (Związek Odwetu; Oddział Specjalnych Akcji ?OSA? ? wykonywanie wyroków śmierci)
- ?Wachlarz? ? akcje na tylach frontu wschodniego
- 1942 ? powołano jednolite Kierownictwo Dywersji
- niszczenie torów kolejowych, fabryk, sprzętu, lokale niemieckie, napady na banki, etc
- akcja por Arsenałem ? 26 II 1943 ? uwolnienie 20 więźniów
- powstanie w getcie warszawskim ? 19 IV 1943
- zamach na Kutschere ? szefa SS i policji w Wawie
- Walki Partyzanckie
- partyzantka powrześniowa (Kielecczyzna, Bory Tucholskie, Lubelszczyzna)
- region tarnobrzeski ? ?Jędrusie? ? pod Jasińskim
- Zamojszczyzna ? obrona wysiedlanych ? bitwa pod Wojda, w II 1943 pod Zaboreczem
- utworzenie Gwardii Ludowej w 1942 ? od 1944 Armia Ludowa
okolice Puszczy Solskiej, lasach janowskich i parczewskich ? bitwy partyzanckie
Konferencje w Teheranie, Jalcie i Poczdamie
Pod koniec 1943 w Teheranie i w styczniu 1945 w Jałcie doszło do spotkań przywódców głównych państw koalicji antyhitlerowskiej ? Churchil, Roosevelt, Stalin. Uzgodnili oni, ze po zakończeniu wojny Niemcy będą podzielone na cztery strefy okupacyjne (Fr, USA, ZSRR, Ang.) i pozostaną pod kontrola międzynarodową. Określili również podstawowe zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przywódcy zachodni zaakceptowali radzieckie nabytki terytorialne z lat 1939 ? 1941 oraz fakt powstania radzieckiej strefy wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej. Stalin zgodził się zaś pozostawić Austrie i Grecje poza obszarem swoich bezpośrednich zainteresowań. W Jałcie ZSRR zobowiązał się do wypowiedzenia wojny Japonii, najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu działań wojennych w Europie. Postanowienia jałtańskie zostały potwierdzone na konferencji przywódców trzech zwycięskich mocarstw, która odbyła się w Poczdamie już po kapitulacji Niemiec. Podczas obu konferencji decydujący glos mieli przywódcy USA i ZSRR. Te porozumienia określiły na kilka dziesięcioleci podział stref wpływów miedzy mocarstwami.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 47
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie