Przydatność 60%

Prawa człowieka w Polsce.

Autor: agnieszkatar23

PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE I blok tematyczny
KIM JEST CZŁOWIEK? Człowiek posiada dwa elementy fizyczne i duchowe i nie można ich rozdzielić wg. Teorii chrześcijańskiej.
Takie rozumienie osoby powoduje, że przerasta ona całą rzeczywistość:
- wolność
- świadomość
- odpowiedzialność to te 3 elementy są charakterystyczne dla człowieka w płaszczyźnie fizycznej, cielesnej.
Osoba, która pochodzi od BOGA i jest do niego podobna poprzez i element który stanowi fakt wcielenia i odkupienia -> są to elementy charakterystyczne człowieka w płaszczyźnie duchowej.
GODNOŚĆ: osoby- wyznacza absolutna i integralną koncepcję praw człowieka.
Koncepcja ABSOLUTNYCH PRAW CZŁOWIEKA: uważa, że prawa człowieka są uprzednie (pierwsze) w stosunku do państwa wcześniejsze ? inne prawa naturalne (z punktu widzenia praw naturalnych ? wszystkie prawa człowieka pochodzą z faktu godności człowieka, na podstawie jego tylko urodzenia tego człowiek, natomiast PRAWA POZYTYWNE (koncepcja) wynikają np. z prawa konstytucyjnego nadanych praw im w danym państwie.
Koncepcja Integralna:
a. Prawa wolnościowe
b. Prawa społeczne
c. Prawa solidarnościowe
Ad a. Prawa WOLNOŚCIOWE: rozpatrujemy w kategoriach:
- nie tylko zakazów
- KULTUROWA ? wolność poszukiwania prawdy, wolność wyrażania własnych przekonań i opinii
- SPOŁCZENO- GOSPODARCZA- mówimy tu o:
* wolności wyboru pracy
* stowarzyszeniu się
* swobodnej twórczości
* wolności angażowania się w życiu społecznym
-POLITYCZNA-wolność w naukach działalności politycznej, przynależności do partii politycznych
-PŁ. MAŁŻEŃSKO- RODZINNA- swoboda, zawieranie małżeństw, wolność wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
- RELIGIJNA- wolność zapatrywań religijnych, wolność, wyrażania się na zewnątrz, głoszenie swych przekonań, wyrażanie kultu, prowadzenie działalności charytatywnej
Ad B. PRAWA SPOŁECZNE- jest to zbiór wymagań jakie człowiek lub grupa społeczna mogą stawiać społeczności aby zapewniła im środki niezbędne do prowadzenia życia godnego i prawdziwie ludzkiego.
Przykłady praw:
a. Prawo do pracy
b. Prawo do sprawiedliwej pracy
c. Prawo do własności
d. Prawo do udziału w dochodzie
e. Prawo do wyżywienia i mieszkania
f. Prawo do korzystania z dorobku kulturowego
Ad C. PRAWA SOLODARNOŚCIOWE- stoją one w służbie określonych wartości i dóbr człowieka któremu są one należne, ze względu na jego godność np.
-prawo do rozwoju
- prawo do życia
- prawo do pokoju
-prawo do czystego i nieskażonego środowiska
-prawo do powszechnego używania dóbr
Prawa te pojawiły się w nauczeniach poprzez papieży:
1. LEON XII- prawa społeczne- Encyklika Rerum novanus z 1891 roku w niej sformułowano pojęcie sprawiedliwej i słusznej pracy. Kolejne prawo jakie sformułował to PRAWO DO WŁASNOŚCI.
2. PIUS XI- 1931w encyklice poruszył *prawo do płacy i prawo do własności
3.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 ... 5 Następna Pokaż wszystko

Wersja ściąga:
Przydatna praca? tak nie 10
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie