Przydatność 60%

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce

Autor:

Kościoły i związki wyznaniowe w POLSCE
Chrześcijańskie
Kościół Katolicki w RP obrządek łaciński
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
Kościół Katolicki w RP obrządek bizantyńsko-ukraiński (unicki, greckokatolicki)
Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
Kościół Zielonoświątkowy
.Kościół Polskokatolicki w RP
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Kościół Katolicki w RP obrządek ormiański (ormiańsko-katolicki)
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Kościół Katolicki Mariawitów
Staroprawosławna Pomorska Cerkiew RP
Kościół Katolicki w RP obrządek bizantyńsko-słowiański (neounicki)

Inne
Muzułmański Związek Religijny
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
Karaimski Związek Religijny w RP
Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych
Chrześcijańskie
Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny
Kościół Nowoapostolski w Polsce
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
Kościół Wolnych Chrześcijan w RP
Kościół Boży w Chrystusie
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan.
Zrzeszenie Wonych Badaczy Pisma Świętego
Świecki Ruch Misyjny "Epifania"
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego
Kościół Starokatolicki w RP
Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża "Lectorum Rosicrucianum"
Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Polski Narodowy Katolicki Kościół w RP
Jednota Braci Polskich
Zbór Chrześcijański w RP
Urząd Apostolski Jezusa Chrystusa
Wspólnota Kościołów Chrystusowych
Stowarzyszenie Zborów Chrześcijan
Związek Badaczy Biblii w RP
Uczniowie Ducha Świętego
Kościół Zjednoczeniowy
Kościół Ewangeliczny Misja Łaski
Centrum Biblijne "Jezus Jest Panem"
Zbór w Wodzisławiu Śląskim
Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki
Zbór Stanowczych Chrześcijan w RP
Zbór Ewangeliczno-Baptystyczny w Katowicach
Zbór Ewangelicznych Chrześcijan w Duchu Apostolskim
Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna
Misja "Centrum Służby Życia"
Inne
Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu
Islamskie Zgromadzenie AHL-UL-BAYT
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny
Buddyjska Wspólnota "Zen Kannon"
Misja Czaitanii
Polski Kościół Słowiański
Rodzimy Kościół Polski
Ruch Świadomości Babadżi - Haidakhandi Samaj, Polska
Stowarzyszenie Buddyjskie "Kandzeon"
Misja Buddyjska ? Trzy Schronienia w Polsce
Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
Szkoła Zen Kwan Um w Polsce
Światowy Uniwersytet Duchowy "Brahma Kumaris" w Polsce
Zrzeszenie Wiary Rodzimej
Związek "Ajapa Yoga"
Związek Buddystów Zen "Bodhidharma"
Związek Buddyjski "Zen Rinzai" w RP
Zakon Braci Zjednoczenia Energetycznego

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 24
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie