"Jakie skutki przyniosło Polsce i krają nadbałtyckim osiedlenie się Krzyżaków w ziemi Chełmińskiej?"

Początki zakonu krzyżackiego to oblężenie Akki w 1190 r., w trakcie którego rycerze krzyżowi pochodzenia niemieckiego założyli przy szpitalu zorganizowanym przez mieszczan z Lubeki, nieformalne stowarzyszenie. Książę szwabski Fryderyk przekazał następnie cały szpital owemu stowarzyszeniu, wymuszając jednocześnie na jego członkach złożenie ślubów czystości. Szpital miał oficjalną nazwę Szpitala Najświętszej Marii Panny przy Domu Niemieckim w Jerozolimie i od jego nazwy powstała też nazwa bractwa szpitalnego, gdy w 1191 r. papież Klemens III oficjalnie zatwierdził jego istnienie. Po zdobyciu Akki papież przyznał bractwu rozległe dobra wokół tego miasta i instytucja ta zaczęła szybko powiększać swoje szeregi.
Cesarz rzymski Henryk VI Hohenstauf postanowił wykorzystać bractwo do swoich celów i nadał mu kolejne ziemie w południowych Włoszech oraz wyjednał u papieża Celestyna III przyznanie bractwu statusu pełnego zakonu rycerskiego, co nastąpiło w 1198 r. Po śmierci Henryka VI i niepowodzeniach krucjaty, zakon zaczął przeżywać regres.
Regresowi temu zapobiegł czwarty z kolei wielki mistrz zakonu Hermann von Salza, który drogą cierpliwych działań dyplomatycznych wyjednywał od kolejnych papieży i cesarzy Niemiec kolejne przywileje i dobra na terenie Włoch, Niemiec i Palestyny, dzięki czemu zakon stał się prawdziwą potęgą ekonomiczną i polityczną, znacznie wyprzedzając wpływami joannitów i templariuszy. Dla Hermana von Salza było to jednak wszystko za mało, gdyż jego ambicją było stworzenie niezależnego państwa zakonnego. Zdawał on sobie sprawę, że zdobycze na terenie Palestyny są nietrwałe i dlatego starał się znaleźć mu nowe lokum. Pierwszym takim miejscem był Siedmiogród, gdzie zaprosił zakon król węgierski Andrzej II dla obrony swoich wschodnich rubieży przed koczowniczymi plemionami Kumanów. Z Siedmiogrodu Krzyżacy zostali jednak przegnani po tym, gdy podjęli w 1225 r. próbę wyłamania się spod zależności lennej od króla Węgier i przekazania swoich dóbr pod lenno papieży.
Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Zakon Krzyżacki ,ponieważ szukał sojusznika w walce z Prusami, chciał przy ich pomocy powiększyć swoje państwo. Chciał też prowadzić akcje chrystianizacji. Zakon krzyżacki przyjął tą propozycję, bo szukali miejsca do założenia własnego państwa. Zakon krzyżacki chciał zagarnąć ziemie Pruskie, a przy tym nawracać pogańskie Prusy. Skutkami pozytywnymi sprowadzenia krzyżaków do Polski było powstanie ideału średniowiecznego rycerza, powstanie cyfr arabskich, sprowadzenie do Polski moreli. Natomiast skutkami negatywnymi dla Polski i krajów nadbałtyckich był upadek państwa łacińskiego. Na podbitych terenach krzyżacy prowadzili sprawną administracje. Podzielili kraj na komturstwa oraz mniejsze wójtostwa i urzędy leśne. Komturowie, rezydujący w obronnych zamkach, podlegali władzy mistrza krajowego. Państwo krzyżackie korzystało z najlepszych wzorów gospodarczych, organizacyjnych i kulturalnych w Europie. Krzyżacy, w celu bicia własnej monety, założyli mennice w Toruniu i Elblągu. Na terenach Prusów utworzyli pierwsze szpitale i przytułki dla trędowatych. Zaczęli też stawiać budowle z piaskowca i cegły, zastępując nimi dawne budynki drewniane i kamienne. Największe sukcesy przyniosła im jednak akcja kolonizacji zdobytych ziem. Do zakładanych miast i wsi gromadnie ściągali przybysze z Zachodu. Obok języka pruskiego coraz częściej rozbrzmiewał język niemiecki, którym na co dzień posługiwali się przybywający tam chłopi i mieszczanie. W połowie XIV stulecia dołączyli do nich również polscy osadnicy z terenów Mazowsza i Pomorza. Krzyżacy budowali swoje państwo, tłumiąc bezwzględnie wszelki opór dawnych mieszkańców. Już w XIII wieku angielski filozof Roger Bacon krytycznie ocenił ich działalność. Pisał, iż rzeczywistym celem Zakonu nie jest nawracanie pogan, lecz rzeczywistym uczynienia z nich swoich poddanych .Nowe, silne państwo nad Bałtykiem stawało się groźnym przeciwnikiem dla sąsiadów ? Polski, Litwy i Rusi.
Moim zdaniem więcej było skutków pozytywnych niż negatywnych. Myślę, że zbudowanie zamku w Malborku było dobrym pomysłem. Zbudowanie szpitali było też bardzo dobrym pomysłem, ponieważ ludzie mogli być leczeni w budynkach, które były idealnie wyposażone w potrzebne urządzenia do leczenie ciężko i nie tylko ciężko chorych ludzi. Moim zdanie budowanie budynków z cegły i piaskowca było ciekawym rozwiązaniem, bo cegła jest bardziej wytrzymała na wiatr, wodę, burze. Nie tak jak na przykład słoma i drewno. Ludzie dzięki lepszym domom czuli się bezpieczniejsi. Trędowaci i bezdomni mieli schronienie, nikt nie chodził głodny. Ludzie trędowaci i bezdomni mogli być szczęśliwi.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 26
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie