Przydatność 60%

Fazy urbanizacji urbanizacja demografia przyrost naturalny

Autor: rocawear

Demografia ? nauka o ludności

1. Przyrost naturalny różnica miedzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów przypadających na 1000 mieszkańców. Podajemy w promilach.

? w krajach wysokorozwiniętych przyrost naturalny jest niski -> 2,5%
? w krajach słaborozwiniętych i rozwijających się 15 %
? Niskorozwiniętych 8%

Przyrost ujemny mają kraje najwyżej rozwinięte z wyjątkiem USA np. Wielka Brytania Hiszpania Niemcy, transformacja gospodarcza Ukraina 7,5% Rosja Litwa 3,8%

Czynniki wpływające na wysoki i niski przyrost naturalny :
Wysoki
-duży współczynnik urodzeń
-wielodzietny model rodziny
-duża liczba młodych kobiet
-mała świadomość o antykoncepcji
-mentalność społeczeństwa
-kompensacja strat wojennych
Niski :
-wzrost aktywności zawodowej kobiet
-opóźnienie zawierania małżeństw
-wzrost liczby rozwodów
-konsumpcyjny styl życia
-antykoncepcja
-powszechność planowania rodziny
-niepewność materialna


Przyrost rzeczywisty = przyrost naturalny saldo migracji ( imigranci ? emigranci)

Epidemie choroby katastrofy terroryzm

ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI NA ŚWIECIE

Ekumena ? obszar stale zamieszkany przez człowieka
Subekumena ? okresowo np. Antarktyda Grenlandia
Anekumena ? w ogole
Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności na świecie :
a) PRZYRODNICZE
- KLIMAT : 70% LUDNOSCI ZAMIESZKUJE OBSZARY STREFY UMIARKOWANEJ I PODZWROTNIKOWEJ
-wysokosc nad poziomem morza ? 50% ludności mieszka na terenach nizinnych
- szata roślinna ? najwięcej w strefie lasów liściastych i podzwrotnikowa
-odległość od zbiorników wodnych, gęsto zaludnione wybrzeża, doliny rzeczne
- surowce mineralne ? rozwoj przemyslu, miejsca pracy
-gleby
a) POZAPRZYRODNICZE
-ekonomiczne ? rozwoj przemysłu, transportu, gęstość zaludnienia komunikacja dobrze rozwinięte rolnictwo
-polityczne nakazy i zakazy wladz, konflikty, wojna
-historyczne ? ziemie rodzinne
-imigracja

Miarą rozmieszczenia ludności na świecie jest gęstość zaludnienia świat to około 47 osobów na km kwadrat

Graficznym obrazem struktury biologicznej ludności jest piramida wieku

Wskaźnik analfabetyzmu ? ludzie powyżej 15 roku zcyai nie umiejący czytać ani pisać

Urbanizacja ? proces prowadzący do rozwoju miast
Wskaźnik urbanizacji ? miara procesu urbanizacji , odsetek ludności miejskiej do ogółu

Fazy urbanizacji :

1. wstępna ? państwa słabo Roz. Ludność wiejska do miast efekt : zwiekszenies ie ludności miejskiej ( demograficzny), więcej ludzi pracuje ( ekono)
2. suburbanizacja - panstwa srednio Roz Argentyna Chiny Brazylia ludność do miast ale w slumsy efekt : wiecej ludności miejskiej (demo) ekonomiczne
3. dezurbanizacja wysoko i śr. Ludzie z miast na przedmieścia, rozwoj motoryzacji i wzbogacanie się efektem spada znaczenie centrum, rozwoj strefy podmiejskiej
4. reurbanizacja - powstaja megalopolis, Japonia Belgia ludność miejska na wieś, spadek liczby mieszkańców

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 63
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie