Przydatność 50%

Obszary koncentracji ludności

Autor:

O gęstości zaludnienia i rozmieszczeniu ludności na poszczególnych kontynentach oraz w poszczególnych krajach decydują czynniki przyrodnicze (naturalne) i pozaprzyrodnicze (historyczne, ekonomiczne i polityczne).
W początkowym okresie swojego rozwoju człowiek był ściśle uzależniony od przyrody. O rozmieszczeniu ludności decydowały zatem warunki przyrodnicze, umożliwiające zaspokojenie jej pierwotnych potrzeb, tj. takie warunki jak: klimat, woda, gleby, rośliny i zwierzyna. Dlatego największe cywilizacje świata rozwijały się nad rzekami i w ich ujściach. Jednak w wyniku rozwoju cywilizacyjnego współczesne rozmieszczenie ludności na Ziemi jest tylko pośrednio zależne od środowiska naturalnego. Obecnie o gęstości zaludnienia decydują czynniki ekonomiczne i polityczne, związane z rozwojem nauki i techniki, przemysłu, wiedzy o środowisku i akumulacji kapitału, a także poszukiwanie źródeł utrzymania. W związku z tym człowiek przekracza naturalne bariery i opanowuje obszary nie sprzyjające jego życiu i pracy, przystosowując swój organizm do tych trudnych warunków egzystencji.
Do podstawowych czynników ekonomicznych i politycznych, decydujących o rozmieszczeniu ludności, należą: występowanie bogactw naturalnych, rozwój przemysłu przetwórczego, powstawanie ośrodków i okręgów przemysłowych, wielkość gospodarstw rolnych i sposób gospodarowania gruntami, sieć transportu, a także polityka skierowana na zwiększenie produkcji, dochodów rolników, zagospodarowanie terenów o trudnych warunkach naturalnych. Im wyższy jest poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów, tym większą rolę odgrywają w nich czynniki ekonomiczne i polityczne w rozmieszczeniu ludzi na Ziemi.
Przykładem czynnika politycznego, który wywarł wpływ na sposób rozmieszczenia ludności, były decyzje o zaludnieniu Syberii, Kazachstanu i innych regionów przez ludność, kierowaną tu lub deportowaną ze wszystkich republik byłego ZSRR i obszarów należących w okresie międzywojennym do Polski.
Gęstość zaludnienia oznacza średnia matematyczna, która wskazuje, ile osób przypada przeciętnie na 1 km2 określonego obszaru Ziemi. Liczba ta, jako średnia, nie odzwierciedla w pełni skomplikowanej rzeczywistości demograficznej. Gęstość zaludnienia w poszczególnych krajach jest bardzo zróżnicowana.
Mapa obecnego rozmieszczenia ludności obrazuje nierównomierne zaludnienie Ziemi. Wyraźnie widać na niej anekumenę, obszary nie zamieszkane przez człowieka, do których należą pustynie, szczyty górskie i obszary okołobiegunowe, następnie paraekumenę, tj. obszary bardzo słabo zagospodarowane i zamieszkane, gdzie gęstość zaludnienia waha się od 1 do 10 osoby na 1 km2 (tajga, tundra, step, obszary występowania wiecznej zmarzliny) oraz ekumenę, tj. obszary intensywnej działalności gospodarczej ludzi. Są one zróżnicowane pod względem gęstości zaludnienia i poziomu zagospodarowania.
W ekumenie do obszarów największej koncentracji ludności należą:
-Azja Wschodnia i Południowa, w tym wschodnie Chiny, Indie, Sri Lanka, Japonia, Wietnam.
-Europa Zachodnia, Południowa i Środkowo-Wschodnia po Morze Czarne
-Ameryka Północna i Środkowa- obszar między Wielkimi Jeziorami, wybrzeżem atlantyckim łącznie z Appalachami i pasem wybrzeża Pacyfiku od Vancouver do San Diego. Obszar ten obejmuje ponadto zespół miejski Meksyku.
-Ameryka Południowa- pas wybrzeża Atlantyku z wyraźnie wyróżniającymi się zespołami miejskimi- Rio de Janeiro, Sao Paulo i Buenos Aires.
-Afryka- delta Nilu oraz obszar wzdłuż doliny Nilu po Wyżynę Abisyńską, wybrzeże Zatoki Gwinejskiej, głównie u ujścia nigru.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 50
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy