Przydatność 35%

Operacje bankowe

Autor:

Formę tą mogą stosować osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki gospodarcze nie bedące osobowością prawną

Polecenie zapłaty ? właściciel wydaje dyspozycje swojemu bankowi, aby obciążył określona kwotę rachunku dłużnika i miał na rachunkach wierzyciela. Może być stosowana przy regulowaniu nalezności bezspornych gdy dłużnik i wierzyciel maja rachunek w tym samym banku, jeśli banki zawarły porozumienie o stosowaniu tej formy rozliczeń

Emitowanie papierów wartościowych:
1. Emitowanie akcji (akcja ? forma finansowania własnościowego)
? Powstanie banku w formie spółki akcyjnej
? Powiekszenie kapitału akcyjnego istniejącego banku
2. Emitowanie obligacji ? instrumentów pożyczkowych ( w celu rozszerzenia działalności opartej na długoterminowtch źródłach finasowania
? Banku formie spółki akcyjnej
? Inne banki
3. Emitowanie bonów
? Krótkoterminowych bonów kasowych ( w celu krótkoterminowych finasowania operacji aktywnych)
4. Emitowanie certyfikatów depozytowych
? Wygodne i bezpieczne papiery wartościuowe mogą być zbywalne na miedzynarodowych rynkach pieniężnych
Operacje posredniczące ? usługowe ( rozliczenia pieniężne)
Jednostki gospodarcze musza rozliczać się bezgotówkowo przeprowadzając transakcje. Do tego celu konieczne jest posiadanie rachunku bankowego. Niedotrzymywanie tego obowiazkuskutkuje karami pienieznymi.
Numeracja rachunków bankowych
Wg standardu IBAN ( Indyfikation bank Account Number). Rachunek składa się z 3 elementów i posiada 26 cyfr, a w rozliczeniach międzynarodowych dodaje się jeszcze kod kraju.
2 cyfry kontrolne
8 cyfr nr banku
16 cyfr nr rachunku

Rachunek Bankowy
? Rachunki bankwe maja otwierać osoby osoby fizyczne i prawne, instytucje
? Otwarcie rachunku bankowego ? umowa cywilno ? prawna bank ma takie same prawa co klient, osoba
? Bank zobowiazuje się do przechowywania środków paosiadania rachunku bankowego oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pienieznych
? Posiadacz rachunku bankowego zobowiazuje się do gromadzenia na rachunku środków pienieżnych i przeprowadzenia rozliczeń za jego pośrednictwem
? Instytucje rachunku reguluja przepisy kodeksu cywilnego i prawo bankowe. Na podstawie, których banki opracowywuja swoje we. Regulaminy

Rodzaje Rachunków Bankowych
? Bieżące
? Pomocnicze
? Lokat terminowych
? Oszczędnościowe

Umowa Rachunku Bankowego powinna określać :
1. Strone umowy
2. Rodzaj otwieranego rachunku
3. Określona waluta
4. Czas na jaki zostaje otwarty
5. Wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany
6. Sposób dysponowania srodkami zgromadzonymi na rachunku
7. Terminy wyplaty lub kapitalizacji odsetek
8. Terminy reazlizacji zlecen
9. Zakres odpowiedzialności banku za terminowe ( prawidłowe prowadzenie rozliczeń pienięznych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu)
10. Tryb i warunki dokonywania zmiany umowy
11. Sposób i termin wypowiedzenia i rozwiązania umowy rachunku
12. Zasoby rozwiazywania umowy w razie braku obrotów na rynku

Dokumenty wymagane przy otwieraniu rachunku powinny odzwierciedlać podstawy prawne do prowadzenia działalności :
? Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sadu, gdzie firma została zarejestrowana
? Regon ( nr.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 ... 6 Następna Pokaż wszystko

Wersja ściąga:
Podobne prace:
Przydatna praca? tak nie 31
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie