Przydatność 55%

Rola jednostek samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

Autor:

ROLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Wstęp 4

1. Polityka obronna Państwa 5
- Misje zagraniczne 5
2. Samorząd terytorialny jako system organów lokalnych 6
3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego 7
4. Zakres działań Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego 7
5. Ewolucja modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w latach
1990-1998 8
6. Reforma ustrojowa państwa w 1998r 11
7. Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na działalność Policji 11
- Udział organów samorządu terytorialnego w obsadzaniu stanowisk w Policji 11
- Finansowanie Policji przez jednostki samorządu terytorialnego 11
- Współpraca Policji, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej polityki bezpieczeństwa 12
8. Udział straży pożarnej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego 13
- System finansowania Ochotniczej oraz Państwowej Straży pożarnej 13
9. Komisje bezpieczeństwa i porządku 14
- Koordynacja systemu bezpieczeństwa obywateli na poziomie lokalnym 14

Zakończenie 16

Bibliografia 17

WSTĘP

Termin bezpieczeństwo oznacza stan ?bezpieczny?, od łacińskiego ?sine cura = securitas?. Współczesne definicje leksykalne określają bezpieczeństwo jako: stan pewności, spokoju, zabezpieczenia oraz jego poczucia i wskazują, że oznacza ono brak zagrożenia oraz ochronę przed niebezpieczeństwami. Najogólniejszą definicję zdaje się zawierać sponsorowany przez UNESKO Słownik nauk społecznych, w którym Daniel Lerner pisał: ?W najbardziej dostosowanym znaczeniu bezpieczeństwo jest rzeczywiście identyczne z pewnością (safety) i oznacza brak zagrożenia (danger) fizycznego albo ochronę przed nim?.1
W naukach społecznych bezpieczeństwo w najogólniejszym znaczeniu obejmuje zaspokojenie takich potrzeb jak: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość (identyczność), niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju. Bezpieczeństwo ma charakter przedmiotowy, a będąc naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych jest zarazem podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych. Jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Dlatego każdy z wymienionych podmiotów stara się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, aby usuwać lub przynajmniej oddalać zagrożenia i eliminować własny lęk, obawy, niepokój i niepewność. Skoro zagrożenia mają dwojakiego rodzaju proweniencję, działania w celu likwidowania mogą być skierowane zarówno do wewnątrz, jak i zewnątrz. Tak, więc zasadne jest wyodrębnienie dwóch aspektów bezpieczeństwa: wewnętrznego i zewnętrznego. Bezpieczeństwo wewnętrzne oznacza stabilność i harmonijność danego organizmu, bądź systemu (podmiotu zbiorowego), natomiast bezpieczeństwo zewnętrzne - brak zagrożenia ze strony innych podmiotów. Łącznie oba aspekty składają się na bezpieczeństwo danego podmiotu.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 ... 13 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 68
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie