Przydatność 55%

Rola jednostek samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

Autor:

ROLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Wstęp 4

1. Polityka obronna Państwa 5
- Misje zagraniczne 5
2. Samorząd terytorialny jako system organów lokalnych 6
3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego 7
4. Zakres działań Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego 7
5. Ewolucja modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w latach
1990-1998 8
6. Reforma ustrojowa państwa w 1998r 11
7. Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na działalność Policji 11
- Udział organów samorządu terytorialnego w obsadzaniu stanowisk w Policji 11
- Finansowanie Policji przez jednostki samorządu terytorialnego 11
- Współpraca Policji, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej polityki bezpieczeństwa 12
8. Udział straży pożarnej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego 13
- System finansowania Ochotniczej oraz Państwowej Straży pożarnej 13
9. Komisje bezpieczeństwa i porządku 14
- Koordynacja systemu bezpieczeństwa obywateli na poziomie lokalnym 14

Zakończenie 16

Bibliografia 17

WSTĘP

Termin bezpieczeństwo oznacza stan ?bezpieczny?, od łacińskiego ?sine cura = securitas?. Współczesne definicje leksykalne określają bezpieczeństwo jako: stan pewności, spokoju, zabezpieczenia oraz jego poczucia i wskazują, że oznacza ono brak zagrożenia oraz ochronę przed niebezpieczeństwami. Najogólniejszą definicję zdaje się zawierać sponsorowany przez UNESKO Słownik nauk społecznych, w którym Daniel Lerner pisał: ?W najbardziej dostosowanym znaczeniu bezpieczeństwo jest rzeczywiście identyczne z pewnością (safety) i oznacza brak zagrożenia (danger) fizycznego albo ochronę przed nim?.1
W naukach społecznych bezpieczeństwo w najogólniejszym znaczeniu obejmuje zaspokojenie takich potrzeb jak: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość (identyczność), niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju. Bezpieczeństwo ma charakter przedmiotowy, a będąc naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych jest zarazem podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych. Jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Dlatego każdy z wymienionych podmiotów stara się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, aby usuwać lub przynajmniej oddalać zagrożenia i eliminować własny lęk, obawy, niepokój i niepewność. Skoro zagrożenia mają dwojakiego rodzaju proweniencję, działania w celu likwidowania mogą być skierowane zarówno do wewnątrz, jak i zewnątrz. Tak, więc zasadne jest wyodrębnienie dwóch aspektów bezpieczeństwa: wewnętrznego i zewnętrznego. Bezpieczeństwo wewnętrzne oznacza stabilność i harmonijność danego organizmu, bądź systemu (podmiotu zbiorowego), natomiast bezpieczeństwo zewnętrzne - brak zagrożenia ze strony innych podmiotów. Łącznie oba aspekty składają się na bezpieczeństwo danego podmiotu.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 ... 13 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 67
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy