Przydatność 55%

Spory i konflikty międzynarodowe

Autor:

Spory i konflikty międzynarodowe

Spór międzynarodowy
To taki stan, w którym jedna ze stron kieruje roszczenie w stosunku do drugiej strony. Punkty widzenia tych dwóch stron są wyraźnie przeciwstawne.

Konflikt międzynarodowy
Spór, który przybrał ostrzejszą formę i stwarza zagrożenie użycia siły zbrojnej, albo spór w którym siła ta została już użyta.

Przyczyny powstawania sporów i konfliktów miedzynar.:
? Asymetria sił i potencjałów państw
? Zmiana układu sił w środowisku międzynarodowym
? Nacjonalizm
? Działania o charakterze separatystycznym
? Neodarwinizm społeczny traktujący rywalizację i walkę jako naturalny i konieczny mechanizm warunkujący dalszy rozwój cywilizacji ludzkiej
? Niesprawność komunikacji i łączności międzynarodowej
? Wyścig zbrojeń
? Wzmacnianie wewnętrznej spójności państwa poprzez wywoływanie konfliktu międzynarodowego
? Instynktowna agresywność ludzka
? Brak demokracji
? Traktowanie wojny jako racjonalnego, siłowego mechanizmu rozwiązywania sporów i konfliktów


Skutki sporów i konfliktów międzynarodowych:
? Straty ludnościowe (w XX wieku śmierć poniosło ok. 120-129 mln ludzi)
? Dezorganizacja struktur państwowych
? Zniszczenia materialne, pogłębiające ubóstwo i nędzę życia
? Masowe migracje ludności cywilnej
? Zmiany granic międzypaństwowych
? Kryzysy gospodarek zaangażowanych państw
? Demoralizacja społeczeństw oraz elit politycznych
? Wzrost poparcia dla postaw radykalnych i nacjonalistycznych
? Dalsza militaryzacja społeczeństw
? Zagrożenie dla sąsiednich państw i regionów

Rodzaje sporów i konfliktów międzynarodowych:
? Miedzy państwem a organizacją międzypaństwową
? Między państwem a organizacją pozarządową
? Spory polityczny (dotyczą zwykle honoru i żywotnych interesó państwa)
? Spory prawne
? Spory lokalne, regionalne oraz globalne
? Wewnątrzblokowe, Peryferyjne, Międzyblokowe
? Międzypaństwowe konflikty zbrojne
? Pozasystemowe konflikty zbrojne (miedzy państwem a grupą niepaństwową)
Rodzaje wojen:
? Wojny napastnicze i obronne
? Wojny nielegalne i legalne (do legalnych wojen zaliczamy: działania zbrojne wynikające z samoobrony indywidualnej lub zbiorowej; wojny prowadzone na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa oraz wojny narodowowyzwoleńcze)
? Wojny lądowe, morskie i powietrzne
? Wojny kosmiczne
? Wojna informatyczna (polega na użyciu technologii komputerowej)
? Wojna asymetryczna

Fazy rozwoju zjawiska sporów i konfliktów:
1. Powstanie między stronami określonej sprzeczności interesów
2. Rozwój sytuacji kryzysowej
3. Faza działań zbrojnych (zaprzestanie konfrontacji zbrojnej nie jest tożsame z zakończeniem konfliktu)
4. Utrzymanie się sytuacji kryzysowej (przeciągający się kryzys może doprowadzić do ponownego wybuchu walk ? są zwykle bardziej krwawe niż poprzednio, a budowa trwałego pokoju staje się coraz trudniejsza)

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 57
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie