Przydatność 90%

Pytania i odpowiedzi na egzamin z pedagogiki pracy

Autor:

1. Podaj definicję pedagogiki pracy.

- subdyscyplina pedagogiczna, której przedmiotem badań są pedagogiczne aspekty relacji człowiek ? wychowanie - praca. Zajmuje się problemami wychowania przez pracę, poradnictwem i doradztwem zawodowym oraz ustawiczną edukacją dorosłych.

2. Wymień perspektywy rozwoju pedagogiki pracy.

- należy odnosić pedagogikę pracy do historii
- zmienność kwalifikacji wynikająca z historii
- kształcenie bardziej wąsko profilowe
- przemiany ustrojowe, gospodarcze, edukacyjne
- tendencja rozwoju i technologii
- poddawanie analizie pracę zawodową w kontekście doradztwa zawodowego
- edukacja dorosłych
- badanie relacji między kształceniem pozawodowym a zawodowym
- kształcenie nauczycieli edukacji zawodowej
- myślenie o humanizacji pracy
- obejmowanie badaniami uczelni wyższych


3. Przedstaw problemy badawcze pedagogiki pracy.

- cele kształcenia zawodowego- powiązane z kulturą, gospodarką
- zawodoznawstwo- wyodrębnienie się zawodów i specjalności
- zagadnienie wychowania- wychowanie ucznia, dobrego pracownika
- analiza i opracowania metodyczne ? przebieg doskonalenia zawodowego, w jaki sposób można się doskonalić zawodowo
- orientacja zawodowa ? wskazanie zainteresowań i możliwości człowieka z powiązaniem rynku pracy
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe
- organizacja kierownictwa
- pedeutologia- nauka o zasadach bycia nauczycielem

4. Podaj definicję pracy wg Stefana Klonowicza

Wszelka działalność człowieka odbywająca się w ścisłym powiązaniu z oddziaływaniem czynników środowiska zewnętrznego prowadząca do zaspokojenia potrzeb ludzkich i wytworzenia dóbr materialnych i duchowych, zapewniających wykonawcy określoną pozycję społeczną i ekonomiczną.

5. Przedstaw aspekty pracy ludzkiej.

- filozoficzny- praca jako wartość
- fizjologiczno- psychologiczny
- ekonomiczny
- społeczny
- moralny- moralna powinność pracy, musi się utrzymać rodzinę
- wychowawczy- tzw. wychowanie przez prace

2. Podaj definicję zawodu wg Jana Szczepańskiego.

- zawód to wewnętrznie spójny system czynności stanowiących dla jednostki źródło utrzymania i określających jego pozycję społeczną
- stałe wykonywanie pewnych czynności bez względu na kwalifikacje
- to populacja tych, którzy wykonują pewne czynności


3. Przedstaw podział pracowników ze względu na ich kwalifikacje.

- pracownicy bez kwalifikacji
- przyuczeni do zawodu
- pracownicy wykwalifikowani: pracownicy zasadniczy, pracownicy średni, pracownicy wyżsi
- pracownicy wysoko wykwalifikowani

4. Wyjaśnij pojęcia: orientacja zawodowa, orientacja szkolna, orientacja szkolna i zawodowa, preorientacja zawodowa,

- orientacja zawodowa ? ogół, całokształt zabiegów wychowawczych, które mają pomóc jednostce w określonym wyborze zawodu
- orientacja szkolna- przygotowanie młodego człowieka do wyboru decyzji szkoły, prowadzącej do uzyskania zawodu
- orientacja szkolna i zawodowa ? prowadzenie i kierowanie rozwojem ucznia tak, aby doszedł do samodzielnego wyboru kariery zawodowej
- preorientacja zawodowa ? wszystkie czynności wykonywane przez nauczycieli, rodziców, do 10 roku życia człowieka

5.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 15
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy