Przydatność 45%

Alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe. Najważniejsze informacje i przykłady.

Autor:

Alkohole- pochodne węglowodorów, zaw. W cz. Jedną lub wiecej grup ?OH.(R-CH)
CnH2n 1OH, Metanol ? CH3OH, Etanol - C2H5OH, Propan ? 1-ol C3H7OH.
Rzędowość alkoholi, (mogą być I,II,III ) zależy ilu rzędowy jest C z którym połączona jest grupa -OH.
Glikol etylenowy ? ciecz o słodkim smaku, bezbarwna
rozpuszczalna w wodzie,silnie trujący, stosowany jako płyn do chłodnic, tmp. Krzepniecia -12C
wysoka temperaturze wrzenia (wyższa niż etanolu)
Glicerol/gliceryna-Bezbarwna, oleista ciecz o dużej gęstości i słodkim smaku, nie jest trujący. rozpuszczalna w wodzie, ma właściwości higroskopijne
Nitrogliceryna- środek bardzi wrażliwy na wstrząsy, używa się jej do produkcji dynamitu, stosowana również w medycynie jako środek rozszerzający nacz. Krwionośne

Fenole- W fenolach grupa hydroksylowa jest bezpośrednio połączona z pierścieniem aromatycznym. Ar-OH, bezbarwne krystaliczne ciało stałe, charakt. Zapach, b. slabo rozp. Się w zimnej wodzie.
Zastosowanie fenoli ? prod. Barwników, bakteriobójcze, prod. Zywic, prod. Kwasów piktynowych.
Benzen ? C6H6 ? W temperaturze pokojowej benzen jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym, ostrym zapachu. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie, natomiast lepiej w rozpuszczalnikach organicznych. Sam jest dobrym rozpuszczalnikiem dla wosków, tłuszczy, naftalenu i innych niepolarnych związków chemicznych. Pali się kopcącym płomieniem,
Ma silne właściwości rakotwórcze. Po spożyciu powoduje podrażnienie śluzówki żołądka, mdłości i wymioty. łuży m. in. do produkcji tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, barwników, leków, detergentów, pestycydów, a także do otrzymywania aniliny, fenolu i acetonu

Aldehydy ? związki org.pochodne węgl. Zaw. Grupe funkcyjną aldehydową ?CHO wz. OGOLNY R-CHO -KONCOWKA ?al.
Np. metanal, aldehyd mrówkowy-to najprostszy związek organiczny z grupy aldehydów o wzorze HCHO, bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu, uzywany do wyroby zywic, barwników, jako środek odkazający.
Etanal, aldehyd octowy - to związek organiczny z grupy aldehydów o wzorze CH3CHO. Lotna bezb. Ciecz wrze w 21C, wystepuje w owocach i kawie, w przemysle odprodukcji octu, bezwodnika octowego
Aldehyd benzoesowy, benzaldehyd, benzenokarboaldehyd to organiczny związek chemiczny, najprostszy aromatyczny aldehyd o wzorze C6H5CHO., nie jest toksyczny, wystepuje w migdalacg, przyprawy, barwniki

Ketony - koncowka ?ON, wzór ogólny CNH2N 2CO, zawierając w cząsteczce grupę karbonylową C=O, niewiele różnią się charakterem chemicznym od aldehydów. Zasadnicza różnica między związkami tych grup polega na braku wodoru przy grupie karbonylowej w ketonach.
Są rozpuszczalne w wodzie i tworzą z nią roztwory koloidalne
Ketony są zazwyczaj cieczami, rzadziej niskotopliwymi ciałami stałymi. W wodzie rozpuszczają się w zależności od wielkości grup podstawionych do karbonylu. Najpopularniejszy dimetyloketon (aceton) miesza się z woda bez ograniczeń, inne niskocząsteczkowe ketony rozpuszczają się w ilości paru procent.
Aceton (dwumetyloketon, nazwa systematyczna: propanon) ? najprostszy przedstawiciel grupy ketonów o wzorze C3H6O (inne zapisy to CO(CH3)2 lub CH3COCH3).
Posiada ostry, jak twierdzą niektórzy, kojarzący się z owocami zapach. Miesza się w każdych proporcjach z wodą, etanolem, eterami i innymi ketonami o niskiej masie cząsteczkowej. Aceton jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem organicznym o dużej polarności. Stosuje się go przy produkcji leków, barwników, farb, lakierów i środków czyszczących. Aceton jest dość toksyczny. Szczególnie toksyczne są jego opary


Kwasy karboksylowe
Budowa
Kwasy karboksylowe składają się z łańcucha węglowodorowego i grupy karboksylowej. Ich wzór ogólny to:
RCOOH ? COOH ?koncowka -owy
Gdzie R - część węglowodorowa
Przykłady kwasów:
Mrówkowy (metanowy) HCOOH
Octowy (etanowy) CH3COOH
Propionowy (propanowy) C2H5COOH
Masłowy (butanowy) C3H7COOH
Walerianowy (pentanowy) C5H11COOH
Kapronow (heksanowy) C4H9COOH
Kwas palmitanowy C15H31COOH
Kwas stearynowy C17H35COOH
Właściwości fizyczne
Kwasy karboksylowe z krótkimi grupami alkilowymi są dobrze rozpuszczającymi się w wodzie cieczami o ostrym, nieprzyjemnym zapachu i toksycznych własnościach. Wraz ze wzrostem długości grupy alkilowej wzrasta temperatura topnienia tych kwasów

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 75
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie