Przydatność 60%

Edukacja zdrowotna - co to jest zdrowie?

Autor:

Co to jest zdrowie? Modele zdrowia:
-biomedyczny
-socjomedyczny
-socjoekologiczny
-psychologiczny
-patogenetyczna koncepcja zdrowia
-salutogenetyczna koncepcja zdrowia
Holistyczne ujęcie zdrowia wg Woynarskiej:-to nie tylko brak choroby i niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego.
W jego obrębie wyróżnia się następujące wymiary zdrowia:
-zdrowie fizyczne-prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów
-zdrowie psychiczne-a w jego obrębie:
*zdrowie emocjonalne-zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją
*zdrowie umysłowe-zdolność do logicnego, jasnego myślenia
-zdrowie społeczne-zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi
-zdrowie duchowe-u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobiste ?credo?, zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi
Definicja zdrowia wg WHO
Samopoczucie- Psyche(wymiar psychiczny)- Soma(wymiar fizyczny)- Polis(wymiar społeczny)
1. Model zdrowia ?albo-albo?-polis albo soma albo psyche = zdrowie
2. Addetywny model zdrowia- polis soma psyche = zdrowie
3. Całościowy (holistyczny) statyczny model zdrowia (zdrowie się ma)

4. Całościowy (holistyczny) dynamiczny model zdrowia (zdrowie się osiąga, stale się ku niemu dąży)
SALUTOGENETYCZNE UJĘCIE ZDROWIA
zdrowie<----->choroba jako kontinuum
Pojęcie zdrowia:
-jako wartość-dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje cele i aspiracje oraz potrzeby osiągnięcia satysfakcji, a także zmieniać środowisko i radzić sobie z nim (wartość autoteliczna i instrumentalna)
-jako zasób (bogactwo)-gwarantuje rozwój społeczny i ekonomiczny , gdyż tylko zdrowe społeczeństwa mogą tworzyć dobra materialne i kulturowe, rozwijać się, tworzyć, osiągać odpowiednią jakość życia
-jako środek-do osiągania lepszej jakości życia
Wartość autoteliczna-wartość sama w sobie np. miłość, ojczyzna, wartość uroczysta
Zdrowie publiczne-to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużenia życia i promocji zdrowia przez zorganizowane wysiłki społeczeństwa.
Nowe zdrowie publiczne-jest całościowym podejściem do ochrony i promowania zdrowia jednostki i społeczności, opartym o wzajemne kompensujące się przedsięwzięciasłużb zapobiegawczych, zorientowanych na tworzenie warunków sanitarnych, środowiskowych oraz promujących zdrowie osób i zbiorowości, skoordynowanych z odpowiednimi świadczeniami zakładów opieki medycznej prowadzących leczenie, rehabilitację oraz opiekę długoterminową. Kiedy mówimy o zdrowiu jako instrumencie do osiągnięcia czegoś mówimy o funkcjonalnej koncepcji zdrowia; charakterystyczne dla socjomedycznej koncepcji zdrowia jest to że mamy się o nie troszczyć.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 ... 8 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 107
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy