Przydatność 45%

Prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność, pierwsi ludzie, epoki- ściąga

Autor:

Dzieje ludzkości dzielimy na: prahistoryczny(najdłuższy, trwający od źródeł pisanych) i historyczny.
Periodyzacja - podział na ery, okresy, epoki i stulecia. (okresy XII w. Joachim z Fiore (Ojca, Syna, Ducha)
Personalistyczny podział dziejów - p.n.e. i n.e. (V w. twórca - św. Augustyn, biskup Hippony)
Proces rozwoju kultury matreialnej człowieka- wytwarzanie i stosowanie narzędzi
Myślenie refleksyjne, przekazywanie doświadczeń pokoleniom, mowa, poczucie dobra i zła

PREHISTORIA:
-od 10 mln (pojawienie Hominidów) lub 130-160 tys. lat p.n.e. (pojawienie Homo sapiens sapiens)
-do czwartego tys. p.n.e. (pojawienie sie pisma)
Pismo- system umownych znaków służących do utrwalania lub zastępowania języka mówionego. ( kipu (Indiańskie) aroko (Murzyni)).
STAROŻYTNOŚĆ:
-od czwartego tys. p.n.e. a czwartą połową piątego wieku. Zakończenie:
-293- reformy Dioklecjana
-313- ogłoszenie edyktu mediolańskiego
-370- pojawienie się Hunów w Europie; początek wędrówki ludów
-395- śmierć cesarza Teodozjusza Wielkiego i podział cesarstwa na wsch. i zach.
-476- odesłanie insygniów władzy z Rzymu do Konstantynopola; obalenie Romulusa Augusta
-481- przejęcie władzy w państwie Franków przez Chlodwiga
-527- objęcie rządów cesarskich w Bizancjum przez Justyniana Wielkiego
-622- ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
-800- cesarska koronacja Karola Wielkiego
ŚREDNIOWIECZE:
-od IV poł. V w. do XV w. Zakończenie:
-1270- śmierć Ludwika IX i ostatnia krucjata
-1305 lub 1309- Klemens V papieżem, przeniesienie do Awinionu
-1348- epidemia dżumy, zmniejszenie Europy o 1/3
-1450- druk, Europa, Jan Gutenberg
-1453- upadek cesarstwa bizantyjskiego
-1492- odkrycie Ameryki
-1517- wystąpienie Marcina Lutra
-1526- powstanie państwa Wielkiego Mongoła w Indiach
OKRES WCZESNONOWOŻYTNY:
-od XVI do XVIII (-1789- Wielka Rewolucja Francuska)
OKRES NOWOŻYTNY:
-od XVIII do poł. XX w. (-1918- zakończenie I wojny światowej)
DZIEJE NAJNOWSZE:
-po I wojnie.
ŹRÓDŁA HISTORYCZNE
Pisane: Niepisane
-aktowe (dokumentacyjne, normatywne) notatki powstałe na użytek chwili -archeologiczne (wykopaliskowe)
*notatki urzędowe, spisy inwentarza gospodarczego, sprawozdania szczątki naczyń, uzbrojenia, przedmiotów, ludzki i
skodyfikowane prawa, edykty, unie, pakty -obiekty architektoniczne
-epistolarne (listowe) -dzieła sztuki: obrazy, posągi, rzeźby,biżuteria
-hagiograficzne (żywoty św.) św.Stanisława, Wojciecha
-historiograficzne:
*kroniki (Jana Długosza)
*roczniki (Świętokrzyskie, Śląski)
*Kazania (Piotra Skargi)
*Pamiętniki (Z powstania Wa-wskiego)
*Wspomnienia
-biograficzne (żywoty cesarzy, monarchów)

Powstanie Ziemi: 4,5 miliarda ery-okresy-epoki
Antropogeneza- fazy rozwoju człowieka
AUSTRALOPITEK: 5 mln, 125-150 cm, 380-700 cm3, dwunożny chód, wykonywał prymitywne narzędzia AFRYKA
HOMO HABILIS: (człowiek uzdolniony) 2 mln (wąwóz Olduvai, TANZANIA) 125 cm, 560-700 cm3, dokładne przedmioty
HOMO ERECTUS: (człowiek wyprostowany, Pitekantrop) 1,8-1,7 mln, 160-170 cm wzrostu, 1000-1200 cm3 obj. mózgu,
dominacja nad zwierzętami, abstrakcyjne myślenie, posługiwanie się ogniem, udoskonalanie narzedzi, CAŁY ŚWIAT
NEANDERTALCZYK: 300-200 tys. lat temu, 150-160 cm wzrostu, 1370-1560 cm3 obj. mózgu, mowa, ogień, osiadły tryb
życia, wierzenia religijne, dominowały nad zwierzętami, abstrakcyjne myślenie
HOMO SAPIENS SAPIENS: 60-50 tys. lat temu, 1490-1500 cm3, 170-190 cm, szczuplejszy, Cro-Mangon.

PALEOLIT: st. ep. kamienia, 2,5 mln p.n.e. - XI tys. p.n.e.
-łuk, obróbka kości, drewna, kamienia, krzemienia, rytnictwo, "lodówki", koczowali, kult lunarny, życia i płodności, figurki Wenus,
świątynie,
MEZOLIT: X tys. p.n.e. - VI tys. p.n.e.
-koczowali, myślistwo, rybołustwo, zbieractwo,
NEOLIT: IX tys. p.n.e. - III tys. p.n.e.
Hodowla i rolnictwo, radło, pierwsze osady, administracja, sieci irrygacyjne, tkactwo, koszykarstwo, garncarstwo, handel, złoto, srebro, miedź, brąz,
kulty: u myśliwych - paleolityczne, rolnicy - solarne (obserwacja czynników wpływających na żyzność gleby) uwielbienie Wielkiej Matki, demony, duchy,
POLITEIZM,
najstarsze osady: Jerycho (dolina Jordanu), Tell Halaf (Mezopotamia), Eridu (Irak, Eufrat), Catal Huyuk (Turcja)
EPOKA BRĄZU: (90% miedzi i 10% cyny) III tys. p.n.e. - I tys. p.n.e.
kopalinictwo, hutnictwo, koło, pismo, wóz na kołach, statek, idea megalityczna (Carnac w Bretanii, Stonehenge, groby korytarzowe, dolmenowe, galeriowe,
skrzynkowe, o konstrukcji kamienno-ziemnej, menhirowych)

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 162
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy