Przydatność 70%

Przyczyny, skutki II wojny światowej

Autor:

Przyczyny II wojny światowej:
? Narodziny faszyzmu w Europie
? Dojście Adolfa Hitlera do władzy
? Dążenie do rozszerzenia ?przestrzeni życiowej? dla Niemców
? Łamanie przez Niemcy zasady traktatu wersalskiego 28 VI 1919 r
? zawarcie przez Niemcy, Włochy i Japonię tzw. Paktu Antykominternowskiego

Skutki II wojny światowej:

? zwycięstwo aliantów
? dominacja dwóch mocarstw: USA i ZSRR
? stworzenie ONZ
? obalenie faszyzmu w Europie Azji Wschodniej
? 4-letni podział karny Niemiec i 10-letni Austrii
? śmierć wielu milionów ludzi


KAMPANIA WRZEŚNIOWA - Wojna obronna Polski, 1 września ? 6 października 1939, Polska, Wolne Miasto Gdańsk, częściowo III Rzesza, przyczyna: Roszczenia terytorialne Niemiec i ZSRR wobec Polski, dążenie obu państw do hegemonii w Europie i zmiany w tym celu układu geopolitycznego wynikającego z traktatu wersalskiego. Wynik: Zwycięstwo III Rzeszy i ZSRR. Podział terytorium Polski pomiędzy III Rzeszę niemiecką a ZSRR.

KONFERENCJA TEHERAN - 28 listopada 1943 - 2 grudnia 1943 w Teheranie, spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, była to pierwsza z trzech konferencji Wielkiej Trójki;
postanowienia:
- Ustalono nową granicę wschodnią Polski i ZSRR na tak zwanej linii Curzona
- Zażądano ponadto bezwarunkowej kapitulacji Niemiec.
- Dokonano podziału krajów Europy na alianckie strefy operacyjne
- Ustalono, iż Niemcy zostaną podzielone na strefy okupacyjne, zaś radziecka strefa okupacyjna Niemiec przylegać będzie do Polski

KONFERENCJA JAŁTA - od 4 do 11 lutego 1945, zwana także krymską ? spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, Odbyła się w pałacu w Liwadii, leżącej pod Jałtą na Krymie. Miała decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy;
postanowienia:
- Podjęto decyzje o przesiedleniu Niemców z tych terenów do kraju ojczystego
- Ustalono rekompensatę dla Polski w postaci Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich i Śląska.
- Związek Radziecki otrzymał "zwierzchnictwo" nad Polską i jedną trzecią Niemiec

KONFERENCJA POCZDAM - 17 lipca 1945 ? 2 sierpnia 1945 w Poczdamie, spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, była to ostatnia z trzech konferencji Wielkiej Trójki;
postanowienia:
- odpowiedzialnością za II wojnę światową obarczone zostały Niemcy hitlerowskie
- demilitaryzacja, denazyfikacja, demokratyzacja oraz dekartelizacja Niemiec
- odszkodowania dla państw poszkodowanych, wypłacane przez Niemcy
- wschodnia granica Polski nie została ustalona, obowiązują do dziś obustronne porozumienia

4 x D :
demilitaryzacja - proces, w którym pozbawia się dany teren wojsk oraz budynków i maszyn o charakterze wojennym
denazyfikacja ? proces podjęty po II wojnie światowej w celu wykorzenienia zasad, ustaw oraz organizacji hitlerowskich (nazistowskich) z życia polityczno-społecznego Niemiec, a także Austrii
demokratyzacja ? jest to proces "dochodzenia" do demokracji
dekartelizacja - jest to proces polegający na rozbiciu wielkich organizacji przemysłowych zwanych kartelami.

PAŃSTWO PODZIEMNIE - tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej, podlegające Rządowi RP na uchodźstwie,

POWSTANIE WARSZAWSKIE - 1 sierpnia ? 3 października1944 ? wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji "Burza", połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Zakończyło się kapitulacją oddziałów powstańczych.

OKUPACJA NIEMIECKA - system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939

OKUPACJA RADZIECKA - w wyniku układu Ribbentrop-Mołotow (23 VIII 1939) i późniejszych roboczych uzgodnień między ZSRR i III Rzeszą terytorium przedwrześniowej Polski podzielono na strefy okupacji niemieckiej i radzieckiej.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 313
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy