Przydatność 65%

Rodzaje PITów i inne deklaracje

Autor:

1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

* VAT-7
Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
Składana do 25-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

* VAT-UE
Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów. Składana do 25-ego dnia miesiąca następującego po kwartale


2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

* PIT-4
PIT-4 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wpłat. W deklaracji należy podać liczbę podatników, którym dokonano wypłaty wynagrodzenia, sumę wypłat oraz ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gdy w danym miesiącu nie dokonywano wypłaty oraz należności z tytułu działalności określonej dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych za pośrednictwem płatnika - deklaracji nie składa się.
Składana do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki

* PIT-4R
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklarację PIT-4R składają:
- zakłady pracy;
- gospodarstwa domowe zatrudniające osoby do pomocy (umowa aktywizacyjna);
- podmioty wypłacające wynagrodzenia za działalność wykonywaną osobiście (w szczególności z umów zlecenia i umów o dzieło);
- podmioty wypłacające należności z tytułu praw majątkowych (w tym praw autorskich);
- komornicy sądowi lub podmioty nie będące następcą prawnym zakładu pracy, przejmujące jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy itd.;
- inni płatnicy, w tym organy rentowe, np. wypłacający emerytury, renty.
Składana do 31 stycznia za rok poprzedni.

* PIT-5
Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz ten, na podstawie art. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.
Składana do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

* PIT-11
Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Informację roczną PIT-11 składają ci sami, co składali deklarację PIT-4R. PIT-11 należy przesłać do:
- podatnika (pracownik, zatrudniony, zleceniobiorca, autor itp.),
- urzędu skarbowego.
Składana do 28 (lub 29) lutego za rok poprzedni.

* PIT-16A
Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
Składana do 31 stycznia za rok poprzedni.

* PIT-28
Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 217
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy