Przydatność 85%

Zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego

Autor:

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).

Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Dokumenty wchodzące w skład Europass:
1. Europass ? CV ?dane osobowe
2. Europass ? Paszport Językowy ? stan znajopmosci jezyka
3. Europass ? Mobilność ?potwierdzenie okresu nauki i szkolnictwa
4. Europass ? Suplement do Dyplomu
5. Europass ? Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
Deklaracja Bolońska
(19 czerwca 1999) Jest to wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji w 29 krajach w sprawie ujednolicenia szkolnictwa wyższgo. Zakłada wprowadzenie systemu szkolnictwa wyższego opartego na trzech cyklach kształcenia: co najmniej 3-letni cykl podstawowy, np. studia licencjackie oraz studia zaawansowane (graduate) z tytułem magistra (2 lata) i stopniem doktora (3 lata) . Głównym celem Deklaracji Bolońskiej jest stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
wprowadzanie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni oraz wdrożenie Suplementu do Dyplomu,
przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch głównych poziomach: licencjackim i magisterskim ("pre-licence" i "post-licence");
powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System);
promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego;
promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.

Deklaracja Monachijska 17.06.2000
Prośba pielęgniarek do WHO o zmianę dot. zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu piel. I zawiera podstawowe wymagania w dziedzinie nauczania i szkolnictwa.

Europejska strategia WHO ksztalcenia pielegniarek i poloznych ? kopenhaga 14.05.1999r
Zbior wytycznych dot. Kształcenia piel i poł. ? kontrola jakosci i postepowania w nauce, kryteria przygotowania nauczycieli, zasady akredytacji, kwalifikowanego ksztalcenia.

Konwencja nr. 149 Międzynarodowej Organizacji pracy dotyczącą zatrudnienia i warunków pracy personelu pielęgniarskiego przyjęta w Genewie 21 czerwca 1977r.

Omawia kto to jest personel pielęgniarski , omawia proces kształcenia i zatrudnienia i warunków pracy dla pielęgniarek
Personel pielęgniarski będzie korzystał z warunków co najmniej
równorzędnych tym, jakie przysługują innym pracownikom danego kraju, w
następującym zakresie:
a) czasu pracy,

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 21
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy