Francuskie wojny religijne
Okres wojen domowych, które wstrząsnęły Francją w latach 1562-1598. Ich głównym czynnikiem sprawczym była walka o wpływy polityczne między wielkimi rodami magnackimi, podsycana przez protestanckich hugenotów (francuskich kalwinów). Punktem zwrotnym była noc świętego Bartłomieja (1572), w czasie której wymordowano w Paryżu przebywających tam protestantów.
Schizma=Rozłam

Reformacja katolicka
1534 ? Ignacy Loyola zakłada Societas Iesu
1542 ? odnowienie inkwizycji
1543-63 ? sobór trydencki
1564 ? indeks ksiąg zakazanych
1582 ? reforma kalendarza

Reforma katolicka
Religijne odrodzenie kościoła rzymskokatolickiego, które dokonało się między XVI a XVII w. Za początek i podstawę reformy uznaje się dzieło Soboru Trydenckiego, które stało się programem reform. Sobór ustanowił naukę wiary, przeprowadził gruntowną reformę dyscypliny kościelnej i wzmocnił autorytet papieża. Potwierdzono obowiązek stałego rezydowania, czyli przebywania biskupa w swojej diecezji. Ustanowiono także listę ksiąg zakazanych, których katolicy nie powinni czytać. Następstwem reformy katolickiej było rozszerzenie oświaty, głównie przez rozwój szkół jezuickich oraz ukształtowanie się baroku jako odrębnego prądu w kulturze.

Inkwizycja
Papież Paweł II zreformował tą, wywodzącą się ze średniowiecza instytucję, tworząc Kongregację Świętej Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji, której zadaniem była walka z reformacją. Szczególną postać przybrała inkwizycja w Hiszpanii, gdzie stała się narzędziem władzy świeckiej.

Ważne daty reformacji Kościoła w Polsce:
1550-65 ? walka z Kościołem katolickim na sejmach
1564 ? przyjęcie przez Zygmunta Augusta uchwał soboru trydenckiego
1573 ? konfederacja warszawska
1577 ? przyjęcie uchwał soboru trydenckiego przez episkopat polski
1596 ? unia brzeska

Reformacja w Polsce
Luteranizm znalazł wyznawców na Pomorzu i w Prusach. Luteranizm szerzył się raczej wśród mieszkańców miast. Kalwinizm był bliższy szlachcie.

Kalwinizm pojawił się w Polsce w latach 50 XVI wieku. Jego wyznawcami była głównie szlachta. W 1573 roku podpisano konfederację warszawską, która pozwalała wybierać swoją własną wiarę i zapobiegła walkom między różniącymi się wiarą. Znanym polskim kalwinistą był Mikołaj Rej, czołowy poeta polskiego baroku ? Jan Andrzej Morszyn, także. Po sejmach egzekucyjnych, po soborze trydenckim, zaczął się odpływ fali reformacyjnej w środowisku szlacheckim. Na przełomie XVI i XVII wieku doszło do likwidacji zborów różnowierców w miastach koronnych. Twórcą unii brzeskiej był Piotr Skarga. Unia brzeska była połączeniem kościoła prawosławnego i rzymskokatolickiego, co dało początek obrządkowi greckokatolickiemu.
Reforma trydencka w Polsce
Czołową postacią reformy jest kardynał Stanisław Hozjusz, zdecydowany przeciwnik luteranizmu. Kościołowi udało się wreszcie przekreślić postanowienia konfederacji warszawskiej:
sejm skazał braci polskich na banicję ? wygnanie w 1658 roku
zabroniono, pod karą śmierci odstępstwa od katolicyzmu

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 40
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie