Przydatność 65%

Patologia społeczna

Autor:

1.

ZJAWISKO PATOLOGI SPOŁECZNEJ
UWARUNKOWANIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH
Patologia

wywodzi się z języka greckiego patos ? cierpienie, logos ?nauka o cierpieniu. Termin ten początkowo używany był w medycynie, dopiero w końcu wieku XIX zaczęto odnosić go do zjawisk społecznych . Wykorzystywano ten termin do określenia działań ludzkich , przeciwstawnych ideałom stabilizacji społecznej i dlatego tez patologię rozumiano jako naukę o schorzeniach społecznych . .
Od końca XIX w powstało wiele definicji patologii społecznej najbardziej znane nazwisko to PODGÓRECKI który określa patologie jako destruktywne i auto destruktywne zachowanie ludzi grup całych społeczeństw , twierdzi on że przez patologie społeczna należy rozumieć ten rodzaj zachowania , ten typ funkcjonowania , jakiegoś systemu społeczeństwa , który pozostaje w zasadniczej nie dającej się pogodzić , że światopoglądowymi wartościami , które w danym społeczeństwie są akceptowane . Podkreśla on również że patologia społeczna to zadanie ludzi które naruszają podstawowe normy.

2. J. WÓDZ ?

uważa że za zjawiska społeczno ? patologiczne , należy uważać takie które są niezgodne z wzorcami zachowań zawartymi w systemach normatywnych w danym społeczeństwie . Do patologii społecznej powinny być zaliczane te wszystkie rodzaje zachowań , które pozostają w sprzeczności systemach wzorców społecznych , preferowanych , bądź akceptowanych w danej społeczności .

3 .PODSUMOWANIE PATOLOGIA SPOŁECZNA

ma dość szeroki zakres poza zachowaniami ludzi , obejmuje także patologie różnego rodzaju instytucji , rozpad rodziny , rozwód , co wyraża się w dysfunkcjonalnym działaniu , danej instytucji , czyli przez patologie rozumiemy ten typ zachowań , który wynika z naruszenia wzorców społecznych obowiązujących w danym społecznościach
.
4.DEWIACJA

pochodzi z łaciny de wiato.i oznacza zboczenie . W szerokim zrozumieniu za dewiacje rozumie się nie tylko zboczenie seksualne , alkoholizm , narkomania , przestępczość , prostytucje ,ale także głoszenia dekstryniarniach , głoszenia poglądów politycznych , rozmaite zachowania sub kulturalne.
Termin dewiacja jest bardzo obszerny , można nim określić różne przypadki odchyleń od rozmaitych norm prawnych , obyczajowych , mających swe przejście w sposób myślenia , przekonania .
Za dewiantów uznani są ludzie którzy naruszają pod jakimś względem zachowanie rozumiane jako moralne .
Każdy człowiek żyjący w społeczeństwie przynależy do określonej grupy ; płeć , wiek , wykształcenie , stan cywilny , z tego względu jest on zobowiązany do realizowania swoim zachowaniem wzorów zachowań obowiązujących w danej kategorii NARKOTYZOWANIE SIĘ nie będzie grupa , uważane za dewiacje w różnych grupach subkulturowych w których jest ono traktowane jako naturalny sposób bycia

5. .

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 ... 27 Następna Pokaż wszystko

Wersja ściąga:
W słowniku:
Przydatna praca? tak nie 32
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie