Przydatność 75%

Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej.

Autor:

Pierwszy podział:
? Metoda pracy grupowej ? praca w zespołach angażuje wszystkich uczniów umożliwiając im wykazywanie się;
? Metoda pracy indywidualnej ? podczas zajęć indywidualnych uczeń sam wybiera sobie zadania i je wykonuje, w czym może pomagać mu wychowawca; przykładem takich zajęć może być czytanie książek, czasopism, wykonywanie elementów dekoracyjnych;
? Metoda pracy masowej ? zajęcia takie angażują wszystkich uczniów ze świetlicy, np. udział w koncercie, rozgrywkach sportowych, w konkursach;

Drugi podział:
1. Metody zajęć praktycznych ? wykorzystywane we wszystkich formach pracy, posiadają różny charakter w zależności od założonych celów, są to:
? Techniki plastyczne, teatr lalek, uczestnictwo w zespole tanecznym ? kształtuje to wrażliwość estetyczną;
? Zabawy i gry dydaktyczne, konkursy ? kształtują zdolności intelektualne uczniów;
? Imprezy, uroczystości, działalność społecznie użyteczna ? kształtują patriotyczne uczucia uczniów, uczą zachowań prospołecznych;
? Ćwiczenia, sporty oraz wycieczki ? rozwój sprawności fizycznej uczniów;

2. Metody oglądowe ? służą pogłębianiu i utrwalaniu wiadomości, przykładem mogą tu być:
? Przedmioty,
? Fotografie,
? Mapy,
? Tablice,
? Przeźrocza,

3. Metody werbalne:
? Pogadanka,
? Dyskusja,
? Opowiadanie bajek, różnych przygód, wrażeń,
6. Główne zadania świetlicy szkolnej.

? Pomoc w nauce oraz tworzenie warunków i przygotowywanie do samodzielnej nauki i pracy umysłowej;
? Organizacja gier, zabaw ruchowych i innych zajęć zarówno na terenie szkoły, jak i na świeżym powietrzu;
? Wykrywanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień i zainteresowań oraz organizacja odpowiednich zajęć;
? Dbanie o uczestnictwo uczniów w kulturze ? udział w kulturalnej rozrywce, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
? Upowszechnianie zasad higieny osobistej, czystości i dbałości o zdrowie;
? Rozwój samodzielności i społecznej aktywności;
? Współpraca z rodzicami oraz z nauczycielami uczniów uczęszczających na świetlicę, jak również z placówkami kulturalnymi, sportowymi, itp.

7. Trudności w realizowaniu podstawowych zadań świetlicy.

1. Złe warunki lokalowe.
2. Nadmierna liczebność dzieci w grupie.
3. Brak rozwiązań prawnych dotyczących pobytu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ? dot. Szkół z oddziałami integracyjnymi.
4. Brak higieny i bezpieczeństwa warunków pobytu w świetlicy, wynikający z hałasu, konfliktów, nadmiernej ilości bodźców rodzących stres, pobudzenia, dekoncentracji, ze znużenia.
5. Brak środków finansowych na nowoczesne, higieniczne, estetyczne i atrakcyjne wyposażenie.
6. Brak uregulowań prawnych, które określałyby podstawowe zadania, organizację, warunki lokalowe, zadania nauczyciela.Bibliografia:

1. Gajewska G., Bazydło ? Stodolna K, Teoretyczno ? metodyczne podstawy pracy opiekuńczo ? wychowawczej w świetlicy, PEKW ?GAJA?, Zielona Góra 2005
2. Podlaski J., Formy i metody pracy świetlicowej, PZWS, Warszawa 1966
3. Sych A., Z doświadczeń świetlic wiodących, [w:] ?Problemy opiekuńczo ? wychowawcze? 1988, nr.3
4. Lewicka B., Wybrane formy pracy świetlic olsztyńskich, [w:] ?Problemy opiekuńczo ? wychowawcze? 1988, nr.3

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 59
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy