Prawe dopływy Wisły.
(Od dołu:D):
- Sofa,
- Skawa,
- Rada,
- Dunajec,
- Wisłoka,
- San,
- Wieprz,
- Narew lub Bug,
- Skrwa,
- Drwęca,
- Osa.
Lewe dopływy Wisły.
(Od dołu:D):
- Przemsza,
- Nida,
- Kamienna,
- Pilica,
- Bzura,
- Wda,
- Wierzyca.
Prawe dopływy Odry.
(Od dołu:D):
- Widawa,
- Barycz,
- (chyba) Warta
- Ina
Lewe dopływy Odry.
(Od dołu:D):
- Nysa Kłodzka,
- Bystrzyca,
- Kaczawa,
- Bóbr
- Nysa Łużycka (rzeka
która płynie na granicy
Polski i Niemiec),
Prawe dopływy Warty.
(Od dołu:D):
- Ner,
- Wełna,
- Noteć,
Lewe dopływy Warty.
(Od dołu:D):
- Prosna,
- Obra.
Sieć rzeczna w Polsce:
- rzeka główna,
- sieć rzeczna,
- dorzecze
- dział wód
Polska prawie w
całości leży w zlewisku
M. Bałtyckiego.
Dorzecze Łaby: Orlica,
Izerwa ? Łaba ?
M. Północne
Dorzecze Dunaju:
Orawa ? Wag ?
Dunaj ? M. Czarne
Dorzecze Dniestru:
Strwiąż ? Dniestr ?
M. Czarne
Typy jezior w Polsce:
- polodowcowe
- przybrzeżne,
- deltowe,
- polodowcowe górskie
(Morskie Oko),
- krasowe (w skałach
wapiennych),
- sztuczne jeziora.
Inne rodzaje wód
powierzchniowych:
- kanały,
- magna i mokradło.
Wody podziemne:
- solanki,
- szczawy,
- siarczanowe,
- termy lub cieplice.
Cechy Bałtyku:
- zatoki,
- głębokość Bałtyku,
- rodzaje wybrzeża
morskiego:
*wyrównane,
*klifowe,
*mierzejowo
zalewowe
*szkierowe
Zanieczyszczenia
wód Bałtyku:
- ścieki komunalne i
przemysłowe
- ścieki i odpady.

Przydatna praca?
W słowniku:
Przydatna praca? tak nie 939
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie