Przydatność 50%

Charakterystyka rolnictwa Egiptu

Autor: JędrzejEgipt jest państwem położonym na kontynentach afrykańskim i azjatyckim (płw. Synaj). Od zachodu graniczy z Libią, od południa z Sudanem i z Izraelem od północnego wschodu. Kraj ten oblewa od północy Morze Śródziemne i od wschodu Morze Czerwone wraz z zatoką Sueską.

1.Charakterystyka warunków naturalnych
a)Patrząc na mapę hipsometryczną Afryki można stwierdzić, iż północna część Egiptu wraz z doliną Nilu jest terenem nizinnym o przewadze powierzchni równinnej, miejscami pagórkowatej, a południowa jest wyżynna. Wschodnią część Egiptu nad wybrzeżem Morza Czerwonego zajmują niskie góry (rys.1)
b) Klimat jest tu przeważnie zwrotnikowy, natomiast na wybrzeżu śródziemnomorskim i w delcie Nilu podzwrotnikowy (rys.2). Średnia roczna opadów wynosi około 40 mm (rys.3 i 4). Temperatury w styczniu wahają się od 11oC do 16oC, a w lipcu od 26oC do 34oC (każde źródło podaje inny przedział). Duże są wahania temperatury między dniem a nocą.
c)Obszary pustynne Egiptu są właściwie nieurodzajne dla potrzeb rolnictwa. Występują jedynie inicjalne gleby pustynne, słabo wykształcone na terenach Pustyni Libijskiej i Arabskiej. W bezodpływowych obniżeniach występują sołońce i sołończaki, czyli gleby obszarów suchy i półsuchych zawierających na powierzchni dużo łatwo rozpuszczalnych soli. Występują jeszcze szaroziemy i buroziemy na terenie półpustyń północnego wybrzeża. Zielonym zagłębiem Egiptu jest delta i dolina Nilu, gdzie występują najżyźniejsze gleby - aluwialne -powstałe z osadów rzecznych, jeziornych lub morskich, mające budowę warstwową ( rys.5).
d)Przeważającą część Egiptu zajmują pustynie (Libijska i Arabska), stanowiące około 94% powierzchni całego państwa, bardzo ubogie w roślinność i wodę. Około 4% powierzchni to dolina i delta Nilu, stanowiąca właściwie olbrzymią „oazę życia” wśród tych niekorzystnych dla ludzi obszarów .

2.Ocena warunków dla potrzeb rolnictwa.
Gdybym miał ocenić warunki dla potrzeb rolnictwa panujące w Egipcie w skali 0-6 to:
-ukształtowanie terenu oceniam na 5, gdyż większą część tego kraju zajmują tereny równinne z wyjątkiem górzystej Pustyni Arabskiej, na terenie równinnym łatwiej jest prowadzić działalność rolniczą;
-klimat oceniam na 3, ponieważ temperatura jest sprzyjająca dla rolnictwa (szybszy okres wegetacji roślin, a co za tym idzie możliwość kilkukrotnych zbiorów w ciągu roku), niekorzystną jest natomiast mała ilość opadów;
-gleby oceniam na 2,ponieważ znaczna większość ich jest nieurodzajna, ale mady, które występują w delcie i dolinie Nilu są najbardziej żyznymi glebami na świecie. Plony zbiera się tam 3-4 razy w roku.
-stosunek wodny oceniam na 2, ponieważ woda znajduje się tylko w dorzeczu i delcie Nilu oraz na poszczególnych oazach

3.Rozmieszczenie upraw.
Ze względy na rodzaj gleb rolnictwo w Egipcie skupione jest w delcie i dorzeczu Nilu. Uprawia się między innymi ryż, pszenicę, kukurydzę, trzcinę cukrową(w dolinie Nilu powyżej Asuanu), sezam, orzeszki ziemne, jęczmień, rośliny strączkowe, bawełnę. 2% powierzchni Egiptu zajmują plantacje: daktyli, owoców cytrusowych, winorośli, oliwek, fig. W skali świata i Afryki produkcja wybranych produktów rolnych przedstawia się następująco:
Rodzaj produktu Zbiory w tys. ton Udział w produkcji światowej w % Główni producenci Udział w produkcji Afryki w %
daktyle 1388 34,8 Egipt 46,8
pieprz 1758 15,7 Egipt za Nigerią 10,5
bawełna 1337 7 Egipt 18,7
trzcina cukrowa 71135 6,3 Egipt za RPA 19,7

4. Rozmieszczenie hodowli.
Hodowla w związku z brakiem dostatecznej ilości paszy jest bardzo słabo rozwinięta. W dolinie Nilu hoduje się przede wszystkim bydło, które służy jako siła pociągowa w rolnictwie. Na terenach pustynnych żyjący tam ludzie hodują dla swoich potrzeb wielbłądy, owce i kozy (rys.6).

5. Wpływ człowieka na rozwój rolnictwa.
W Egipcie wpływ człowieka na rozwój rolnictwa jest bardzo znaczący i wyraźny. Uprawy są nawadniane dzięki sieci kanałów, które doprowadzają wodę. System ten został wynaleziony w czasach faraonów, lecz teraz został udoskonalony. Wybudowanie tamy Asuańskiej spowodowało panowanie nad wylewami Nilu. Wylewy miały swoje zalety i wady. Zaletą jest to , że zalewane tereny były nawożone przez naturalny muł, co użyźniało gleby. Wadą było to, że często powodzie przybierały katastroficzny wymiar. Stałe nawadnianie i urodzajne gleby doprowadziły do tego, że w delcie i dorzeczu Nilu plony zbiera się 3-4 razy do roku. Niestety nadal w Egipcie jest słabo rozwinięta mechanizacja rolnictwa, wykorzystywane do pracy jest bydło i innego rodzaju prymitywne narzędzia: motyki, radła, sierpy, cepy. Należy również wspomnieć o nawożeniu gruntów rolnych nawozami naturalnymi (odchody zwierząt) ale również i sztucznymi (fosforytowym i azotowym).

6. Zmiany środowiskowa spowodowane przez rolnictwo.
Zmiany w środowisku spowodowane przez rolnictwo są w Egipcie niewielkie. Główną zmianą jest zagospodarowywanie terenów pustynnych poprzez nawadnianie ,by zwiększyć areał pól uprawnych. Zwiększa się natomiast zasolenie gleb, co może okazać się niekorzystne dla wielu upraw.
Źródła:
-„Encyklopedia Popularna PWN” PWN Warszawa 1982,
-„Wielka Encyklopedia Powszechna” PWN Warszawa 1966, tom 1, tom 3,
-Flis J., „Szkolny słownik geograficzny” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985
-„Popularna Encyklopedia Powszechna, Kontynenty i Państwa, Afryka” Grupa Wydawnicza Bertelsmann, Wraszawa 2000
-Staniów H. „Geografia 2, Podręcznik dla Gimnazjum” Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, Wrocław 2000

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 48
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie