Przydatność 35%

Program nauczania dla klasy 4.

Autor:

Skala i plan
uczeń kreśli prostokąty i okręgi w skali
uczeń oblicza długości odcinków w skali lub w rzeczywistości
uczeń oblicza skalę
Ułamki zwykłe
19.Równość ułamków
uczeń odczytuje współrzędne ułamków na osi liczbowej
uczeń podaje liczbę przez którą podzielono lub pomnożono licznik i mianownik jednego ułamka aby otrzymać drugi
uczeń uzupełnia brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków zwykłych
uczeń zapisuje ułamki w postaci nieskracalnej
20.Porównywanie ułamków
uczeń rozwiązuje zadania z zastosowaniem porównywania ułamków
21.Liczby mieszane
uczeń zaznacza na osi liczbowej i odczytuje z niej liczby mieszane
22.Ułamki właściwe i niewłaściwe
uczeń zna algorytm zamiany liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe
uczeń zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe
uczeń zaznacza ułamki właściwe i niewłaściwe na osi liczbowej
23.Ułamek jako wynik dzielenia
uczeń zna sposób wyłączania całości oraz robi to
uczeń umie przedstawiać ułamki zwykłe w postaci ilorazu liczb naturalnych
Działania na ułamkach zwykłych
24.Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
uczeń odejmuje ułamki od całości
uczeń rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe
25.Mnożenie ułamków przez liczby mieszane
uczeń zna sposób mnożenia liczb mieszanych przez liczby naturalne oraz robi to
uczeń powiększa liczby mieszane n razy
uczeń rozwiązuje zadania tekstowe do tego tematu
26.Obliczanie ułamka danej liczby
uczeń zna sposób obliczania ułamka danej liczby oraz robi to
uczeń rozwiązuje zadania tekstowe do tego tematu
Ułamki dziesiętne
27.Cyfry po przecinku
uczeń rozumie pojęcie zer nieistotnych po przecinku
uczeń zapisuje ułamki z pominięciem zer nieistotnych
28.Porównywanie ułamków dziesiętnych
uczeń porządkuje ułamki dziesiętne oraz porównuje je
Działania na ułamkach dziesiętnych
29.Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
uczeń oblicza wartości prostych wyrażeń aryt. z uwzględnieniem kolejności działań i nawiasów
uczeń rozwiązuje zadania tekstowe do tematu
uczeń rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe
30. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10,100, 1000
uczeń wykonuje te działania, powiększa lub pomniejsza te ułamki 10, 100, 1000 razy
uczeń rozwiązuje zadania tekstowe do tematu
Pola figur
31.Jednostki pola i pole prostokąta
uczeń oblicza długość boku kwadratu mając jego pole
uczeń oblicza długość boku prostokąta mając jego pole i jeden bok
32.Zależności między jednostkami pola
uczeń zamienia gruntowe jednostki pola oraz porównuje pola wyrażone różnymi jednostkami
Prostopadłościany i sześciany
33.Opis prostopadłościanu
uczeń wskazuje ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe
uczeń przedstawia rzut prostopadłościanu na płaszczyznę
uczeń oblicza sumę krawędzi prostopadłościanu i sześcianu
uczeń oblicza długość krawędzi sześcianu znając sumę jego wszystkich krawędzi
34.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 ... 5 6 7 8 Następna Pokaż wszystko

W słowniku:
Przydatna praca? tak nie 538
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie