Przydatność 65%

Cena - pojęcie, jej funkcje, strategie cenowe, negocjacja cen, narzędzia polityki cen

Autor: Ufoludka

Cena to ilość pieniędzy jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem produktu; suma pieniędzy za którą oferujący produkt przedsiębiorca gotowy jest go sprzedać.
Czynniki wpływające na poziom cen:
-oczekiwania nabywców
-istniejący na rynku popyt na produkt
-koszty przedsiębiorstwa i koszty wytwarzania produktu
-ceny podobnych produktów zaspokajających tę samą potrzebę
-oryginalność produktu, niepowtarzalność
-wymogi formalno-prawne
-korzyści producenta
Funkcje cen:
-informacyjna: podstawa podejmowania decyzji przez producentów i konsumentów
-kosztowa: producent ponosi koszty
-przychodowa: dostarcza środki finansowe na prowadzenie dalszej działalności
-motywacyjna: wysokość cen produktu kształtuje u producenta strukturę produkcji a u konsumenta strukturę konsumpcji
-bilansowa: wykorzystuje ceny dla równoważenia rynku
Cykl życia produktu to okres przebywania produktu na rynku od momentu wprowadzenia do wycofania go z rynku, jego długość zależy od mody, jakości, postępu technicznego, dochodów klientów, rodzaju produktu.
Faza wprowadzenia:
-produkt zostaje wprowadzony na rynek
-cena zależy od strategii cen, wysoka albo niska
dystrybucja ograniczona lub intensywna
-promocja intensywna
-sprzedaż na niskim poziomie
-zysk-brak a nawet straty
-klienci-innowatorzy
Faza wzrostu:
-produkt- pojawiają się produkty konkurencyjne
-cena wysoka spada, niska rośnie
-dystrybucja- udoskonalenie
-promocja ma mniej intensywny charakter
-sprzedaż-duże tempo wzrostu sprzedaży
-duże tempo wzrostu zysku
-klienci naśladowcy, liderzy opinii
Faza dojrzałości:
-ulepszanie produktu, nowy kolor, opakowanie, nowe zastosowania
-cena na tym samym poziomie
-dystrybucja stabilna
-promocja przypominająca...
-sprzedaż ustabilizowana, stała na max poziomie
-zysk stały na max poziomie
-klienci: wczesna i późna większość
Faza spadku:
-spada popularność produktu
-cena spada
-maleje intensywność produkcji
-promocja-słabe oddziaływanie
-sprzedaż spada
-zysk spada, zanika
-klient-maruderzy
Cele strategii cen:
a) osiągnięcie określonego poziomu cen
-jako % wielkości sprzedaży
-jako % zwrotu poniesionych kosztów
-kwotowo
b) osiągnięcie określonej wielkości sprzedaży
c)budowa określonego wizerunku firmy
d) osiągnięcie przewagi nad konkurencją lub wyeliminowanie z rynku
3 metody ustalania ceny:
a)kosztowa-cena powstaje przez dodanie kosztów stałych i zmiennych planowanego zysku i podzielenie ich przez wielkość produkcji, cechy:
-łatwość ustalania cen
-stosowana przez firmy monopolistyczne
-brak motywacji do obniżania kosztów
-brak związku ceny z popytem i wielkością sprzedaży
b)popytowa – cena ustalana na podstawie analizy popytu z uwzględnieniem czynników kształtujących popyt, cechy:
-ścisły związek cen z popytem i wielkością sprzedaży
-możliwość elastycznego stosowania ceny
-metoda oparta o konkurencję
-cena wyznaczana jest na podstawie analizy cen produktów konkurencyjnych
Rodzaje narzędzi polityki cen:
a)różnicowanie ceny w zależności od warunków sprzedaży i zapłaty za produkt(rabaty)
b)sprzedaż produktów komplementarnych i ustalenie ceny z 1 z nich na niższym poziomie
c)umieszczanie w umowie kupna-sprzedaży takich warunków jej realizacji, które zwiększają atrakcyjność proponowanej oferty.
Rabaty(dyskonto)- nabycie produktu po niższej cenie po spełnieniu określonych warunków
a)r. związany z charakterystyką nabywcy-obniżanie cen ze względu na wiek, zawód, przynależność do organizacji
b)r. ilościowy-obniżenie ceny w związku z zakupem określonej ilości produktów
-niekumulatywny- przy jednorazowym zakupie
-kumulatywny-dla tych którzy kupują określona ilość produktów w danym czasie
c)r. sezonowy-obniżka ceny dla nabywców kupujących poza czasem jego konsumpcji
d)r. przestrzenny-sprzedaż po niższej cenie w określonych rejonach
r. handlowy-obniżanie ceny dla pośredników w zamian za realizacje funkcji związanych z ofertą sprzedaży
Odroczenie płatności to zapłata za produkt nie w momencie dostawy lecz po upływie określonego czasu.
Skonto to obniżenie ceny w wypadku zapłaty za produkt w momencie realizacji umowy lub określonym przez sprzedawcę czasie.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 49
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie