Przydatność 80%

Czynniki kształtujące wizerunek firmy

Autor:

Każde przedsiębiorstwo chce znaleźć swoje miejsce w świadomości klientów i zdobyć ich zaufanie oraz aby pracownicy identyfikowali się z tym, czym jest, co robi, dokąd zmierza. Można to osiągnąć jeśli zadba się o utworzenie wyraźnego, spójnego i pozytywnego wizerunku firmy na rynku.
Pozytywny wizerunek pozwala m.in. na:
? Różnicowanie produktów, marek i przedsiębiorstw,
? Tworzenie więzi z klientami,
? Tworzenie więzi z pracownikami,
? Budowanie zaufania firmy.
W przypadku przedsiębiorstw usługowych, a w szczególności przedsiębiorstw zajmujących się usługami profesjonalnymi może okazać się, że dobra reputacja i pozytywny wizerunek to cały majątek firmy. Kiedy wizerunek ten zostaje podważony przedsiębiorstwo przekracza granicę za którą nie ma już nic, bo nie ma firmy.

POJĘCIE WIZERUNKU
Wizerunek to jeden z kluczowych aktywów firmy. Wizerunek oznacza najczęściej obraz, podobiznę, symbol, wyobrażenie. Stanowi zbiór przekonań, myśli i wyrażeń danego podmiotu (osoby lub grupy) o jakimś obiekcie (firmie, produkcie, marce, miejscu, osobie). Ten stworzony obraz może być prawdziwy lub fałszywy oraz może wynikać zarówno z własnego doświadczenia, jak i ze słyszanych pogłosek. Zależy od tęsknot, życzeń, obaw, doświadczeń i przesądów człowieka. Obraz wizerunku obejmuje wszystkie rzeczy widzialne, postrzegane świadomie lub nieświadomie przez otoczenie.
Wizerunek nigdy nie jest pojęciem statycznym. Ulega zmianie wraz ze zmianą poglądów i upodobań. Powstaje i rozwija się niezależnie od chęci i woli zainteresowanych, nie zawsze też odzwierciedla rzeczywistość. Pewne obrazy zostają w świadomości klientów mimo widocznych zmian. Każde przedsiębiorstwo posiada wiele wizerunków ? wizerunek w oczach klientów, pracowników i udziałowców.
Wizerunek jak każde działanie w sferze komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem powinien być dokładnie zaplanowany a jego kształtowanie powinno odbywać się po dokładnej analizie sytuacji oraz podlegać kontroli. Czynnikami, które skłaniają do zarządzania wizerunkiem są:

? Brak lojalności klientów lub zmniejszenie udziału w rynku
? Przestarzały wizerunek
? Wewnętrznie sprzeczny wizerunek
? Zmiany w strukturze organizacji
? Nowe produkty, nowe rozwiązania i nowe usługi
? Zmiana w krajobrazie współzawodnictwa
? Zmiana charakterystyki klientów
? Wejście na nowe rynki
? Większe zasoby.

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WIZERUNEK
Najbardziej istotnym punktem zarządzania wizerunkiem w przedsiębiorstwie usługowym jest zidentyfikowanie czynników mających wpływ na kształtowanie wizerunku.
W przypadku wizerunku, który powstaje wśród klientów można wyróżnić 5 kluczowych czynników:
1. Tożsamość firmy:
- Nazwa,
- Logo,
- Ceny,
- Poziom i jakość reklamy.

2. Reputację:
- Styl zarządzania i przywództwa,
- Gwarancja poziomu świadczenia usług,
- Kultura organizacyjna skupiona na potrzebach nabywcy.

3.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 Następna Pokaż wszystko

Załączniki:
Przydatna praca? tak nie 181
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie