Przydatność 70%

Psychologia jako nauka

Autor:

W obrębie psychologii klinicznej wyodrębnia się następujące szczegółowe dziedziny:
1. psychologia kliniczna dziecka (zaburzenia rozwoju związane z ogromnym uszkodzenie mózgu, ale także zaburzenia rozwojowe wynikające z chorób somatycznych, wpływy uszkodzonych narządów zmysłów, aparatu słuchowego na rozwój dziecka, zaburzenia rozwoju związane z niekorzystnymi wpływami środowiska)
2. psychologia kliniczna człowieka dorosłego (całokształt zaburzeń zachowania człowieka w wieku dorosłym)
3. psychologia kliniczna defektologiczna (osoby głuche, niedosłyszące, niewidome, niedowidzące, z zaburzeniami mowy i logopedii, zaburzenia fizyczne i wpływy funkcjonowania człowieka w środowisku, osoby przewlekle chore)
4. psychologia kliniczna penitencjarna (trudności wychowawcze, przestępczość nieletnich, psychologiczne wyznaczniki przestępczości, np. po meczu piłkarskim, proces uspołecznienia i socjalizacji nieletnich przestępców)
5. psychoterapia (leczenie zaburzeń zachowania, czołowy reprezentant Czech Pratochvil definiuje psychoterapię: to lecznicze oddziaływanie na chorobę, zaburzenie lub anomalię środkami psychologicznymi, jest to zamienione korygowanie zaburzeń czynności organizmu ludzkiego środkami psychologicznymi, np. sugestia, autosugestia, hipnoza, trening autogenny)

Czynności organizmu:
- niższego rzędu (oddychanie, przewodnictwo krążenia – fizjologia)
- wyższego rzędu (myśli, uczucia, wyobraźnia, zainteresowania) są powiązane z czynnościami niższego rzędu

Choroba somatyczna jest następstwem choroby duchowej.PSYCHOLOGIA PRACY

Interesuje się dwiema relacjami:
1. człowiek – praca
2. człowiek – środowisko pracy

W zakresie tych relacji badane są czynniki i prawidłowości sprzyjające lub zakłócające optymalne funkcjonowanie człowieka w pracy.
Badane są takie zagadnienia jak:
a) psychologiczna analiza rozmaitych zawodów i stanowisk pracy
b) opracowywanie zasad dobory pracowników zgodnie z ich umiejętnościami
c) czynniki psychologiczne wydajności pracy
d) wzajemne stosunki między pracownikami
e) współpraca i współdziałania w procesie produkcji – pomaga w przygotowywaniu szkoleń zawodowych, wypoczynek ludzi pracy (szybkie i skuteczne odzyskanie energii)ZACHOWANIE SIĘ

Kierowany przez człowieka akt nastawiony na relacje jakiegoś ważnego dla niego celu, czy też na uniknięcie zagrożenia. Zatem zachowanie jest to działanie albo czynność, która ma swój psychologiczny mechanizm regulujący i ukierunkowujący zachowanie na określony cel i decydujący o strukturze energii i rytmie działania lub czynności.

Celem zachowania jest zaspokojenie potrzeb lub rozwiązanie określonego zadania. Uważa się, że siłą napędzającą do działania są potrzeby, które pobudzają człowieka do aktów czynnościowych, motywują do działania.
Zachowanie służy zaspokojeniu potrzeb osobistych jednostki. Służy rozwiązywaniu zadań stworzonych przez różne sytuacje życiowe.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 ... 3 4 5 6 ... 17 Następna Pokaż wszystko

Wersja ściąga:
Przydatna praca? tak nie 45
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie