Przydatność 30%

Przedstaw rozwój miast, rzemiosła i handlu w Europie okresie Średniowiecza

Autor:

I Miasta
Miastem była osada, która skupiała ludność nierolniczą, zajmującą się rzemiosłem i handlem oraz pełniła rolę ośrodka rynku lokalnego. Na początku Średniowiecza miasta europejskie znajdowały się w stanie upadku. Koncentrowały się one w basenie Morza Śródziemnego, a na kontynencie stanowiły rzadkość. Korzystniejsze warunki nastąpiły od IX w. a w końcu XV w. największe miasta Europy liczyły ok. 50 tyś mieszkańców i było ich ok. 10. Przede wszystkim były to miasta włoskie. Na początku miasta stanowiły własność feudalną a ich mieszkańcy byli poddanymi. Później wolność miast uzyskiwano przez krwawe powstania bądź drogą pokojową. Z czasem miasta miały już swój samorząd, sądownictwo, a mieszkańcy dysponowali swoją własnością i mieli przywileje. W średniowiecznym mieście wyróżnia się następujące grupy społeczne:
- patrycjat – bogaci kupcy, bankierzy , rycerze, duchowieństwo
- pospólstwo- rzemieślnicy, drobni kupcy.
- plebs- ( ludzie bez zawodu), służba, robotnicy, żebracy, nierządnice- stanowili ok. 60% ludności miasta.
- żydzi
II Rzemiosło
Rzemieślnicy odsunięci przez patrycjuszy od władzy tworzyli organizacje zwane cechami. Stowarzyszały one właścicieli warsztatów jednej specjalności ( np. piekarzy, szewców) oraz czeladników.
Ustrój cechowy charakteryzował się różnością członków cechu i ich solidarności. Cechy miały własne przywileje i prawa ( przepisy określały, kto może należeć do cechu). Liczba członków cechu była dokładnie określona. Cechy spełniały różnorodne funkcje:
- produkcyjne - określanie rozmiarów produkcji i kontrola jakości wyrobów, pozyskiwanie surowca, jako rozdział oraz zbyt towarów;
- szkoleniowe - kontrola kształcenia uczniów, przeprowadzanie egzaminów mistrzowskich dla czeladników;
- sądownicze - ustalanie reguł życia cechowego, sądzenie i karanie za ich naruszanie;
-religijne - udział w nabożeństwach i procesjach, fundacje dla kościołów;
-militarne - obrona danych odcinków murów miejskich w czasie oblężenia, ćwiczenia we władaniu bronią, organizacja milicji miejskiej;
- towarzysko-kulturalne i samopomocowe - wspólne uczty i zabawy, pomoc dla wdów i sierot po mistrzach, akcje filantropijne;
Technika produkcji rzemieślniczej była prosta, oparta na pracy ręcznej, ale produkty były znakomitej jakości, gdyż kontrolował je cech. i opatrywał znakiem mistrza.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 58
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy