Przydatność 75%

Wojny Polski w XVII wieku

Autor:

Wojny polsko – szwedzkie w XVII wieku

• 1600 początek wojen o Inflanty
• 1605 bitwa pod Kircholmem (zwycięstwo wojsk polskich)
• 1611 rozejm polsko szwedzki, Polksa obroniła Inflanty
• 1621 atak wojsk szwedzkich na Inflanty
• 1622 rozejm w Mitawie, Polska traci Inflanty
• 1626 atak wojsk szwedzkich na Pomorze i Prusy Książęce
• 1627 bitwa morska pod Oliwą (zwycięstwo wojsk polskich)
• 1629 bitwa pod Trzciną; hetman Stanisław Koniecpolski; rozejm w Starym Targu
• 1635 rozejm w Sztumskiej Wsi; Szwedzi opuszczają Pomorze Gdańskie i Prusy Książęce
• 1655 Potop Szwedzki, obrona Jasnej Góry
• 1656 bitwa pod Warką (zwycięstwo wojsk polskich) Stefan Czarniecki; Układ w Randot – rozbiór Polski
• 1657 traktaty Welawsko – Bydgoskie; Brandenburgia wycofuje się z poparcia Szwedów, elektor Brandenburgii uzyskuje suwerenność Prusów Książęcych
• 1658 wojska polskie wspomagają Danię
• 1660 3 maja pokój w Oliwie, Szwedzi zyskali Inflanty, Polska: Kurlandia, obroniła Pomorze Gdańskie i musiała zaakceptować niezależność Prusów Książęcych

Wojny polsko- rosyjskie w XVII wieku

• 1609 początek wojen
• 1610 bitwa pod Kłuszynem; hetman Stanisław Żółkiewicz
• 1612 powstanie antypolskie ma Kremlu (Dymitr Pożarski i Kuźma Minin)
• 1613 koniec Wielkiej Smuty, nowym carem rosyjskim jest Michał Frodorowicz Romanow
• 1619 rozejm w Dywilnie
• 1632 – 1634 wojna z Rosją; pokój w Polanowie; Polska zatrzymała ziemię: smoleńską, czernihowską i siewierską.
• 1654 ugoda z Rosją w Perejsławiu; uchwalenie zjednoczenia Ukrainy lewobrzeżnej z Rosją
• 1655 tryumf wojsk polskich pod Ochmatowem
• 1660 ugoda Cudnowska; pokonanie 50 tys. Armii moskiewskiej
• 1667 Rozejm andruszowski
• 1686 pokój Grzymułtowskiego (traktat Grzymułtowskiego) zawarty między Polską i Rosją.

Wojny polsko – tureckie w XVII wieku
• 1620 klęska wojsk polskich pod Cecorą, śmierć Stanisłwa Żółkowskiego
• 1621 obrona Chocimia, zawarcie pokoju z Turcją
• 1672 Traktat pokojowy w Buczaczu
• 1673 Bitwa pod Chocimiem, hetman Jan Sobieski (zwycięstwo wojsk polskich)
• 1676 traktat pokojowy z Turkami w Żurawnie; przywrócenie Polsce części utraconych ziem z wyjątkiem twierdzy w Kamieńcu Podolskim
• 1683 przystąpienie Polski do ligi antytureckiej, zawiązanie sojuszu zaczepno – odpornego z Austrią
• 1699 w Karłowicach zawarto pokój z Turcją (król August II Mocny); Polska odzyskała Kamieniec Podolski, Podole i część prawobrzeżnej Ukrainy

Wojny polsko – ukraińskie w XVII wieku
• 1648 wbuch powstania na Ukrainie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego; bitwa pod Żółtymi Wodami, gdzie wojska polskie pod wodzą Stefana Potockiego poniosły klęskę
• 1649 wojna na Ukrainie; Przekupienie przez króla polskiego chana Islam Gireja, który był przeciwnikiem powstania silnego państwa ukraińskiego
• 1651 Bitwa pod Beresteczkiem; armiaa polska (60 tys.) pod dowództwem Jana Kazimierza zadała klęskę wojskom kozackim (100 tys.). Bitwa uważana za jedną z największych zwycięstw w historii Polski
• 1654 ugoda z Rosją w Perejsławiu; uchwalenie zjednoczenia Ukrainy lewobrzeżnej z Rosją
• 1660 odmowa działań wojennych
• 1667 rozejm andruszowki
• 1686 traktat pokojowy w Moskwie

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 104
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy