Przydatność 85%

Kalendarium historii Polski od 966 do 1991.

Autor:

966 – chrzest Polski
1000 – zjazd w Gnieźnie (misja św. Wojciecha)
1025 – koronacja Bolesława Chrobrego
1138 – testament Bolesława Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego
1226 – sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
1320 – koronacja Władysława Łokietka, koniec rozbicia dzielnicowego
1364 – powstanie Akademii Krakowskiej
1385 – układ polsko-litewski w Krewie
1411 – I pokój toruński
1454 – 1466 – wojna 13-letnia, Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie
1517 – wystąpienie Marcina Lutra, początek reformacji
1525 – hołd pruski
1573 – konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1597 – przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy (Zygmunt III Waza)
1605 – bitwa pod Kircholmem
1620 – klęska pod Cecorą
1621 – bitwa pod Chocimem
1648 – powstanie kozackie
1655 – 1660 – potop szwedzki
1683 – odsiecz Wiednia (Jan III Sobieski)
1768 – 1772 – konfederacja barska
1772 – I rozbiór Polski (Prusy, Austria, Rosja)
1773 – sejm porozbiorowy (Tadeusz Rejtan)
1788 – 1792 – sejm czteroletni (marszałek: Stanisław Małachowski)
1789 – rewolucja francuska
1791 – Konstytucja 3-go Maja
1792 – konfederacja targowicka
1793 – II rozbiór Polski (Prusy, Rosja)
1794 – powstanie kościuszkowskie
1795 – III rozbiór Polski
1797 – powstanie legionów
1807 – powstanie księstwa warszawskiego
1815 – kongres wiedeński, powstanie królestwa polskiego
1830 – 1831 – powstanie listopadowe
1846 – rebelia krakowska
1848 – wiosna ludów
1863 – 1864 – powstanie styczniowe
1905 – rewolucja w Rosji
1914 – 1918 – I wojna światowa
1918 – powstanie niepodległej Polski
1921 – konstytucja marcowa
1926 – zamach majowy (Józef Piłsudski)
1929 – kryzys gospodarczy
1933 – dojście Hitlera do władzy
1935 – konstytucja kwietniowa
1939 – początek II wojny światowej
8 maja 1945 – koniec II wojny światowej dla Europy
2 września 1945 – koniec II wojny światowej dla świata
1241- Bitwa z Tatarami pod Legnicą
1374- przywilej w Koszycach
1466- pokój z Krzyżakami w Toruniu
1683- bitwa z Turkami pod Wiedniem
3 V 1791- uchwalenie pierwszej polskiej konstytucji
1797- utworzenie we Włoszech Legionów Polskich
1807- powstanie Księstwa Warszawskiego
1846- powstanie krakowskie
1882- utworzenie Wielkiego Proletariatu
6 VIII 1914- wymarsz Pierwszej Kadrowej
5 XI 1916- Akt 5 listopada
1920- wojna polsko- szwedzka, zajęcie Krakowa, bitwa pod Warszawą
17 III 1921- uchwalenie konstytucji marcowej
12 V 1926- zamach Józefa Piłsudskiego, przewrót majowy
23 IV 1935- konstytucja kwietniowa
1 IX 1939- napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę, początek II wojny światowej
17 IX 1939- wkroczenie armii radzieckiej na wschodnie ziemie polskie
14 II 1942- powstanie Armii Krajowej
12 X 1943- bitwa pod Lenino
18 V 1944- bitwa pod Monte Cassino
22 VII 1944- ogłoszenie przez PKWN Manifestu Lipcowego
1 VIII 1944- wybuch Powstania Warszawskiego
VIII 1980- strajki w wielu miastach Polski, powstanie 'Solidarności'
13 XII 1991- pierwsze wolne wybory w Polsce po wojnie

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 380
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy