Exercise 1
Użyj podanych w nawiasach czasowników w czasie past simple.
Yesterday we (1)............... (go) to the disco. There (2)............... (be) a lot of people there and we (3)............... (have) a lovely time. We (4)............... (meet) some friends and we (5)............... (have) a drink together. We (6)............... (sit) around and (7)............... (talk) until 11 o`clock. Then we (8)............... (say) goodbye and (9)............... (go) back home.
Exercise 2
Odpowiedz na pytania w czasie past simple, używając określeń w nawiasach.
Example: When did the film start? (8.15)
-It started at 8.15.
1.What time did they arrive? (a quarter to nine)
__________________________________________________________________________________
2.When did he die? (las week)
__________________________________________________________________________________
3.How long did she wait? (for half an hour)
__________________________________________________________________________________
4.What did you watch? (a horror film)
__________________________________________________________________________________
Exercise 3
Ułóż słowa we właściwej kolejności.
1. did/see/yesterday/her/you?
__________________________________________________________________________________
2. you/with/was/what/yesterday/the/matter?
__________________________________________________________________________________
3. you/where/stay/did/London/in?
__________________________________________________________________________________
4. from/they/did/what/steal/bag/your?
__________________________________________________________________________________
5. last/was/your/where/father/night?
__________________________________________________________________________________
Exercise 4
Odpowiedz na pytania w czasie past simple, wykorzystując słówka podane w nawiasie.
Example: Where did you go? (cinema)
-I went to the cinema
1.Who did you go with? (Sam)
__________________________________________________________________________________
2.Where did they meet? (at a party)
__________________________________________________________________________________
3.What did he buy? (a hamburger)
__________________________________________________________________________________
4.Who did you see? (the president)
__________________________________________________________________________________
5.What did he break? (his leg)
__________________________________________________________________________________
6.What did they take? (my camera)
__________________________________________________________________________________
Exercise 5
Jak powinny wyglądać pytania do podanych odpowiedzi?
Example: When did you leave?
-We left at 9.30.
1.How much _____________________________? I won $10.
2.What time _____________________________? I woke up at a quarter past seven.
3.How many _____________________________? They made a lot of mistakes.
4.What _____________________________? We had fish and chips.
5.How many people _____________________________? I met a few.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 453
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy