Przydatność 70%

Funkcje zawodowe pielęgniarki pracującej na bloku operacyjnym

Autor:

Na bloku operacyjnym pracują nie tylko lekarze, ale też pielęgniarki w roli instrumentariuszek, pielęgniarek anestezjologicznych, a także tzw. drugich pielęgniarek, które pomagają instrumentariuszkom. Zawód pielęgniarki może wykonywać osoba, która posiada wykształcenie określone w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z 5-go lipca 1996 roku, oraz uzyska prawo wykonywania zawodu wydane przez samorząd pielęgniarek i położnych mającego moc prawną od 19 lipca 1991 roku. Pielęgniarki na bloku operacyjnym winny wykonywać swoje czynności zawodowe zgodnie z zasadami etyki zawodowej, standardami nauki i praktyki zawodowej, oraz zgodnie z regulaminem oddziału operacyjnego (zawodowym).
Wszystkie pielęgniarki pracujące na bloku podlegają bezpośrednio pielęgniarce oddziałowej i pośrednio naczelnej w zakresie realizowanych zadań. W przypadku niemożności przyjścia do pracy pielęgniarka pracująca na bloku powinna jak najszybciej powiadomić o tym swoja oddziałową. Po skończeniu dyżuru pielęgniarka jest zobowiązana do przekazania czynności koleżance ją zmieniającą i poinformowania ją o sprawach bieżących.
Pielęgniarka pracująca w roli instrumentariuszki na bloku operacyjnym ma za zadanie:
 Przygotować wszelkie niezbędne narzędzia, materiały opatrunkowe, bieliznę operacyjną i rękawiczki dla siebie oraz zespołu chirurgów.
 Sprawdzić czy sprzęt, który będzie używany przez chirurgów podczas operacji jest jałowy.
 Pomagać ubrać się chirurgom w strój operacyjny i rękawiczki.
 Podaje potrzebne narzędzia i materiały opatrunkowe operującym chirurgom.
 W razie potrzeby asystuje chirurgom.
 Przestrzegać zasad postępowania z narzędziami po zabiegu operacyjnym.
 Oczyszczać narzędzia i przygotowuje je do sterylizacji.
 Współpracować z pielęgniarką jej asystującą.
 Czuwać nad racjonalnym zużyciem materiałów i sprzętów.
Pielęgniarka pomagająca instrumentariuszce podczas operacji ma za zadanie:
 Bezpośrednie przygotowanie pacjenta do operacji.
 Ułożyć pacjenta na stole operacyjnym.
 Pomagać instrumentariuszce
 Dokładać potrzebne narzędzia i materiały
 Podawać płyny dezynfekujące i inne
 Regulować sprzęt
 Pomóc instrumentariuszce ubrać się do operacji
 Dbać o przestrzeganie zasad aseptyki na Sali operacyjnej podczas trwania zabiegu.
 Kontaktować się z działem diagnostycznym i lekarzami prosząc o konsultację.
 Prowadzić dokumentację medyczną dotyczącą zabiegu operacyjnego.
 Przygotować do badań wycięte tkanki i jej opisać.
Pielęgniarka anestezjologiczna ma za zadanie:
 Założyć potrzebne wkłucie dożylne.
 Podłączyć pacjenta do aparatury anestezjologicznej.
 Asystować lekarzowi anestezjologowi.
 Podawać leki, płyny i preparat krwiopochodne na zlecenie anestezjologa lub chirurgów.
 Jeśli zachodzi potrzeba to zakłada sondę żołądkową podczas operacji.
 Kontrolować parametry życiowe pacjenta.
 Prowadzić dokumentację.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 117
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy