Przydatność 60%

Traktat pokojowy z Bułgarią i Austrią.

Autor: karaoke6666

Traktat pokojowy z Bułgarią
Traktat pokojowy z Bułgarią podpisano 27 listopada 1919 r. w Neuilly-sur-Seine pod Paryżem. Był to jeden z kilku traktatów pokojowych podpisanych po zakończeniu I wojny światowej przez kraje ententy z państwami bloku niemieckiego. Obok Bułgarii do bloku tego należała Turcja i Austro-Węgry.
Straty terytorialne
• Dobrudża Południowa na rzecz Rumunii
• Tracja Zachodnia na rzecz Grecji
• drobne skrawki na zachodniej granicy na rzecz Królestwa SHS
Całość strat terytorialnych Bułgarii wynosiła około 11% jej obszaru z 1914 r., kiedy to Bułgaria mierzyła 111 tys. km², a po traktacie w Neuilly 103 tys. km².
Inne ograniczenia Bułgarii narzucono przepisy o ochronie jej mniejszości narodowych i obowiązek zapłaty odszkodowań sąsiadom. Armia bułgarska mogła liczyć tylko 20 000 ludzi, z zaciągu ochotniczego, bez broni ciężkiej i lotnictwa.
W traktacie został zamieszczony statut Ligi Narodów, którego Bułgaria przez podpisanie traktatu zobowiązała się przestrzegać, choć nie była wtedy jeszcze członkiem Ligi.
Traktat pokoju z Austrią
Traktat pokoju z Austrią - Traktat pokojowy podpisany 10 września 1919 r. w podparyskiej miejscowości Saint-Germain-en-Laye pomiędzy państwami ententy a Austrią będącą spadkobierczynią Cesarstwa Austro-Węgierskiego, walczącego w czasie I wojny światowej po stronie Niemiec.
Zawierał on postanowienia terytorialne oraz specjalne zobowiązanie się Austrii do nierezygnowania z niepodległości, chyba że za zgodą Ligi Narodów. Miało to stanowić barierę wobec dążeń Austrii do Anschlussu. Ponadto traktat zawierał jedno postanowienie mogące stanowić złagodzenie strat terytorialnych: w południowej Karyntii, rewindykowanej przez Jugosłowian, przewidziano plebiscyt, który odbył się w październiku 1920 r. i wypadł na korzyść Austrii, która miała zapewnić równouprawnienie miejscowym Słoweńcom.
Armię austriacką miano oprzeć na zaciągu ochotniczym, ograniczyć do 30 000 ludzi, bez broni ciężkiej i lotnictwa. Przewidziano również obowiązek wypłacenia przez Austrię odszkodowań wojennych, zwrotu różnych dzieł sztuki pochodzących z krajów podbitych przez Habsburgów, itp.
Straty terytorialne dawnego Cesarstwa Austriackiego
Morawy, Czechy, Śląsk Opawski i część Cieszyńskiego (po uregulowaniu sporu z Polską) na rzecz Czechosłowacji
Kraina (bez części zachodniej, zajętej przez Włochy), południowa Styria i niemal cała Dalmacja oraz dawne wspólne terytorium Austrii i Węgier - Bośnia i Hercegowina na rzecz Jugosławii (Królestwa SHS)
Bukowina na rzecz Rumunii
południowy Tyrol, zachodnia Kraina i tzw. Pobrzeże (Kstenland) z Triestem i Istrią oraz Zadar (Zara) w Dalmacji (to uregulował osobny układ włosko-jugosłowiański) na rzecz Włoch
Galicja i wschodnia część Śląska Cieszyńskiego na rzecz Polski. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że sam traktat w Saint-Germain ziem tych Polsce nie przydzielił, lecz zarezerwował mocarstwom zachodnim prawo dysponowania obszarami w traktacie nie wymienionymi. Wskutek nie wejścia w życie Układu o pewnych granicach, podpisanego w Sèvres 10 sierpnia 1920 r., mocarstwa formalnie uznały przynależność Galicji do Polski dopiero w 1923 r.
Traktat w Saint-Germain został przekreślony przez aneksję Austrii dokonaną przez Niemcy hitlerowskie w marcu 1938 r.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 25
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy