Przydatność 70%

Rodzice i dzieci w przekazie z różnych epok literatury w konfrontacji z Twoim modelem życia rodzinnego.

Autor:

Temat: Rodzice i dzieci w przekazie z różnych epok literatury, w konfrontacji z Twoim modelem życia
rodzinnego.


I Literatura podmiotu

1. Balzak Honoriusz: Ojciec Goriot. Wrocław: Siedmioróg, 1998. ISBN 83-7162-487-5.
2. Mrożek Sławomir: Tango. Wyd. 3. Warszawa: Noir sur blanc. 2002. ISBN 83-88459-77-5.
3. Niemcewicz Julian Ursyn: Powrót posła. Wrocław: Siedmioróg, 1999. ISBN 83-7162-535-9.
4. Orzeszkowa Eliza: Nad Niemnem. Wrocław: Siedmioróg, 1999. ISBN83-7162-541-3.
5. Parandowski Jan: Mitologia. 1992. Mit o Demeter i Korze. ISBN 0-907587-85-2.
6. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3 popr. 1980. Przypowieść
o synu marnotrawnym.
7. Zapolska Gabriela: Moralność pani Dulskiej. Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1974.
ISBN 83-218-0307-5.

II Literatura przedmiotu

1. Chruszczewska Anna, Urbaniak Sylwia: Poradnik Licealisty. Język polski. Nowa matura.
Prezentacja i rozmowa. Przygotowanie krok po kroku. Warszawa: Kram, 2004.
ISBN 83-89171-96-1.
2. Miłkowski Tomasz, Termer Janusz: Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej. Wyd. 3 uzup.
Warszawa: Książka i Wiedza, 1998, 2003. s. 614-615. ISBN 83-05-13261-7.

III Ramowy plan wypowiedzi:

1. Określenie problemu
a. rodzina jako podstawowa i najpowszechniejsza forma życia społecznego,
b. ogólnie ujęte funkcje rodziny,
c. wzorce rodzin ze względu na pochodzenie,
2. Kolejność prezentowanych treści:
a. mój model życia rodzinnego zbliżony do modelu przedstawionego w „Powrocie posła”
J.U. Niemcewicza,
b. znaczenie środowiska rodzinnego,
c. rodzic i dziecko w przypowieści o synu marnotrawnym,
d. cierpiąca matka w micie o Demeter i Korze,
e. wychowanie w duchu patriotyzmu w „Powrocie posła” J.U. Niemcewicza, panujące
ogólne zrozumienie, miłość i szacunek w rodzinie,
f. dzieci jako pozbawieni uczuć egoiści poprzez wychowanie materialne,
g. przykład wychowania w istocie materializmu w „Ojcu Goriot” Honoriusza Balzacka,
h. rodzina Benedykta Korczyńskiego w powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej,
i. stosunki i atmosfera rodzinna panująca w rodzinie Korczyńskich,
j. relacje rodzinne w „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej,
k. postawa Zbyszka Dulskiego,
l. awangardowa rodzina inteligencka zaprezentowana w „Tangu” Sławomira Mrożka,
ł. stosunek Artura do sytuacji panującej w rodzinie,
3. Wnioski:
a. motyw rodziny ukazany jest w wielu epokach literackich,
b. rodziny współczesne zatracają swoje podstawowe funkcje,
c. literatura przedstawiająca wzorce których należy unikać bądź naśladować,
d. złe zachowania mają podłoże w wychowaniu rodzinnym,
e. rodzina jako podstawowa komórka budująca społeczeństwo, kształtuje obywateli.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 23
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie