Przydatność 80%

Popyt i podaż

Autor:

POPYT wyraża chęć zakupu dobra bądź usługi o określonych cenach w danym miejscu i czasie.

Czynniki wpływające na popyt:
 Dobra cena
 Dochody konsumenta
 Ceny dóbr substytucyjnych (zastępczych)
 Ceny dóbr komplementarnych (uzupełniających)
 Jakość
 Tradycja
 Gust, preferencje konsumenta
 Chęć wyróżnienia się z tłumu
 Religia
 Pora roku


Prawo popytu brzmi:
Wraz ze wzrostem ceny bądź usługi popyt na to dobro lub usługę maleje i odwrotnie spadek ceny wywołuje wzrost popytu
POTRZEBA (nieograniczona) =/ popyt (ograniczony)

PODAŻ – jest to ilość dóbr bądź usług oferowanych przez producenta do sprzedaży po określonej cenie, danym miejscu i czasie.

Czynniki wpływające na podaż
 Popyt
 Dobra cena
 Technologia produkcji
 Ceny czynników produkcji
 Warunki klimatyczne – przyrodnicze
 Konsumpcja naturalna, wadliwa produkcji


Prawo podaży
Wraz ze wzrostem ceny dobra bądź usługi podaż wzrasta i odwrotnie spadek ceny, spadek podaży.
PRODUKCJIA =/ PODAŻ
 Działalność
 Wytworzone produkty mogą stanowić wynagrodzenia bądź premię
 Konsumpcja naturalna, wadliwa produkcja

Przydatna praca?
Wersja ściąga:
W słowniku:
Przydatna praca? tak nie 603
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie