Przydatność 45%

Ludność na kuli ziemskiej, urbanizacja, miasta

Autor: MaryJane

Rozmieszczenie ludności na kuli ziemskiej:

1.Klasyfikacja obszarów lądowych ze wzgl. na stałość zamieszk.
a) ekumena – obszary stale zamieszk. przez człow. (osiedla ludzkie występują miedzy 54 st. szer. pd a 78 st. szer geo. pn.)
b) anekumena – tereny nie zamieszk. przez człow.: Antarktyda, pustynie, tereny wiecznej zmarzliny, obszary wysokogórskie;
c )subekumena – tereny okresowo zamieszkałe przez człowieka (np. półpustunie)

2.Liczba ludności kontynentów w 95r.
Azja 3.458 mln
Europa 727 mln
Afryka 727 mln
Ameryka Północna 455 mln
Ameryka Południowa 320 mln
Australia i Oceania 29 mln

3.Rozmieszczenie ludności na kuli ziemskiej:
a)w pobliżu mórz - 50% ludn mieszka do 200km od morza
b)na terenach o niskich wysokościach bezwzgl.
-56% ludności mieszka na ter. do 200 m.n.p.m.
-80% ludności mieszka na ter. do 500 m.n.p.m.

4.Gęstość zaludnienia
a)średnia dla obszarów lądowych (bez Antarktydy) – 41 osób/km
b) wg kontynentów: (osób/km)
Azja 109
Europa 69
Australia i Oceania 3
Pozostałe 18 – 24
c)w wybranych państwach:
-Sahara Zachodnia 1/km (klim zwrotnik, kontynentalny, pustynia)
-Mongolia 2/km (klimat umiarkowany, kontynentalny, step)
-Bangladesz 836/km (klim zwrotnik, monsunowy, mady, doliny)
-Singapur 4.838/km (koncentracja przemysłu, mady)
d)zróżnicowanie gęstości w obrębie państwa
-Chiny ok. 127/km (Niż. Chińska 2.000/km, Tybet 1/km)
-Egipt ok. 59/km (ludność zamieszkuje gł. obszar kilkunastu kilometrów od Nilu (kilkaset osób/km), pozostałe to anekumena)

5. Regiony o wysokiej koncentracji ludn. i czynniki wywołujące ją:
a) Niz. Chińska (klimat podzwrotnikowy, monsunowy, mady)
b) Niz. Gangesu (klimat zwrotnikowy, monsunowy, mady)
c) Dolina Nilu (mady)
d) Jawa (gleby powst. na skałach magm. – gł. powulkaniczne)
e) Niz. Padu (żyzne gleby powst. na osadach naniesionych z Alp, Apeninów, duża koncentracja przemysłu)
f) Nizina Zachodnioeuropejska (duża koncentracja przemysłu)
g) Wschodnie Wybrzeże USA (względy historyczne, klimat podzwrotnikowy i umiarkowany morski, bogactwa naturalne)
h) Kalifornia (bogactwa naturalne (ropa naftowa), klimat zwrotnikowy, kontynentalny)URBANIZACJA w świecie:

1.Kryteria wydzielania miast
a)prawno-administracyjne (np. w Polsce)
b)liczba mieszkańców (np. we Francji – 2000 mieszkańców)
c)liczba mieszkańców, odsetek zatrudnionych w rolnictwie:
(-Indie – 5.000 mieszkańców, 75% dorosłych mężczyzn zatrudnionych poza rolnictwie
-Holandia – 2.000 mieszkańców, 80% dorosłych mężczyzn zatrudnionych poza rolnictwem;)
d)liczba mieszkańców, rozproszenie zabudowy (np. w Szwecji – 200 mieszkańców, odległość między budynkami pow. 200m)

2.Urbanizacja
a)wzrost udziału miast w ogólnej liczbie ludności
-1900 10%
-1940 25%
-1950 50% (44% kraje rozwijające się a 77% kraje rozwinięte)
Przeciętny roczny przyrost udziału ludn miejskiej wynosi ok. 0,5%, a w krajach wysoko rozwiniętych gospod. 6,6% rocznie. Liczba ludn miast wzrosła szybciej niż liczba ludn. ogółem np. w latach 1800 – 1950 zwiększyła się 2,6 raza, a liczba ludności miast 2.600 razy.

3.Zróżnicowanie stopnia urbanizacji w świecie:
a) najwyższy, ponad 90% - Belgia, Wielka Brytania, Izrael
b) najniższy, poniżej 30% - Etiopia, Kenia, Nigeria

4.Wielkie miasta
a)miasta duże i ich ludność
-miasta liczące pow. 100 tys mieszkańców
· 1900 – 300
· 1990 – ponad 2.000 (mieszka w nich ponad połowa ludności miast)
-miasta liczące ponad 1 mln mieszkańców:
· 1900 – 10
· 1990 – 220 (mieszka w nich 1/3 ludności miast)
b)zespoły miejskie liczące pow. 10 mln mieszkańców: Bombaj, Buenos Aires, Czung king, Dżakarta, Kair, Kalkuta, Meksyk, Osaka, Pekin, Tokio, Seul
c)formy koncentracji miast:
-aglomeracje – Paryż, Londyn, Nowy Jork
-konurbacje – Zagłębie Ruhry, GOP
-megalopolis:
-pas aglomeracji Boston – Waszyngton
-pas Tokio – Jokoham
-pas wybrzeża zachodniego:
Los Angeles – San Francisco – Chicago

5. Funkcje miast:
- administracyjna
- przemysłowa
- komunikacyjna
- handlowa
- kulturalna

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 19
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy