Przydatność 65%

Ideał wychowania od starożytności do współczesności

Autor:

Referat: „Ideał wychowania od starożytności do współczesności”
• Wychowanie tak dawne jak człowiek
- charakter klasowy i historyczny

CZŁOWIEK PIERWOTNY:
- proces pracy - sporządzenie narzędzi
- wzajemna pomoc, współdziałanie
- przekazywanie swoich doświadczeń młodemu pokoleniu
- przejmowanie doświadczeń
- obserwacja i naśladownictwo
- udzielanie wskazówek
- bezpośredni udział - zdobywanie sprawności i nawyków
• okres barbarzyństwa
- rozwijają się wierzenia, mity
- włożenie większego wysiłku w wychowanie
- przygotowanie do przeżycia
- obrzędy wtajemniczenia=> inicjacja (pierwsza instytucja wychowawcza)
- ustrój wspólnoty pierwotnej nie był ustrojem klasowym
- wszystkie dzieci otrzymywały jednakowe przygotowanie życiowe (różnice wynikały jedynie z różnicy płci)

USTRÓJ NIEWOLNICZY:
- wychowanie w ustroju niewolniczym ma charakter klasowy
- wychowanie – jako funkcja w rękach klasy wolnej
- nauczyciele, wychowawcy oraz instytucje
- starożytna Grecja i Rzym (dwa różne systemy wychowania dzieci wolnych obywateli)
a) Grecja antyczna – system spartański i ateński
System spartański:
- wychowanie dzieci Spartan – klasy panującej
- surowe wychowanie fizyczno – wojskowe
- państwo decyduje które dziecko nadaje się życia, a które ma zostać skazane na śmierć
- wychowanie w instytucjach państwowych (do lat 7 w domu, 7 – 18 instytucja typu koszarowego,18 – 20 przygotowywanie do służby wojskowej, 20 – 30 służba wojskowa, powyżej 30 lat pełnoprawny obywatel)
- wychowanie dla państwa, nie dopuszczające indywidualizmu
- wpajano pogardę dla niewolników
- wychowanie umysłowe (ograniczano się do nauki czytania, pisania, elementarnych rachunków, opowiadań i pieśni wojennych i patriotycznych, uczono ich dawania krótkich, zręcznych odpowiedzi na pytania)
System ateński:
- obejmuje tylko dzieci klasy wolnej
- harmonijne i wszechstronne wychowanie
a) wychowanie muzyczne [wykształcenie umysłowe - do 7 lat w domu, zamożni obywatele: 7 –14 za opłatą od prywatnych nauczycieli otrzymywali wykształcenie, dzieci odprowadzał pedagog (niewolnik, nadzorujący), biedni obywatele: 7 – 12 przygotowywano do kupiectwa, rolnictwa, rzemiosła lub innych umiejętności praktycznych]
b) wychowanie fizyczne [wychowanie sportowe – pięciobój i nauka pływania,
c) naukę kontynuowano w gimnazjach
d) końcowym etapem wychowania było 2 – letnie przygotowanie wojskowe i obywatelskie

Gimnazjum:
- typ szkoły średniej (program nauczania obejmował ćwiczenia ciała i kształcenie umysłu)
Szkółki początkowe:
- dla uboższych (czytanie, pisanie, początki rachunków)

Szkoły typu wyższego:
- charakter filozoficzny (Akademia – założona przez Platona)

RZYM:
- nie przejęli w pełni greckiego kultu ciała i nagości oraz wychowania muzycznego
- poddali się natomiast całkowicie intelektualnej kulturze greckiej
- nauczyciele – retorzy
• szczeble wykształcenia ogólnego:
- elementarny (nie zajmowało się nim państwo – czytać, pisać, rachować uczył niewolnik grecki lub prywatny nauczyciel),
- gramatykalny (szkoła średnia, chłopcy między 12 – 15 rokiem życia, język grecki, łaciński, gramatyka, literatura),
- retoryczny (szkoła wyższa, literatura, prawo, krasomówstwo, historia, geografia, filozofia, oratorstwo polityczne i sądownicze)

USTRÓJ FEUDALNY:
- podział na klasy (klasy i ich poszczególne warstwy to stany: szlachta – rycerstwo, duchowieństwo, chłopstwo, mieszczaństwo
- wychowanie ma charakter klasowy
- wychowanie rycerskie – dzieci feudałów świeckich, wychowanie mieszczańskie – przyuczające do rzemiosła lub kupiectwa, wychowanie kościelne – duchowieństwo, wychowanie chłopskie – w rodzinie, przy pracy na roli
1) Wychowanie rycerskie: [syn szlachcica oddawany na dwór książęcy – funkcja pazia, (uczył się manier dworskiego zachowania), 14 lat – stawał się giermkiem (prawo noszenia miecza, towarzyszył i pomagał panu w walce, mógł się tylko bronić, uczył się cnót i umiejętności rycerskich), młody rycerz – opanowanie 7 cnót rycerskich (jazda konna, pływanie, rzut oszczepem- dzidą, szermierka, myślistwo, gra w warcaby, układanie i śpiewanie wierszy ku czci swojego pana i damy serca, wyrabiano w nim pogardę dla pracy fizycznej i poddanych), pasowanie na rycerza – (21 lat) turniej dworski, na którym pasowany musiał pokazać swoje umiejętności władania bronią i jazdy konno, (dawało prawo do posiadania pieczęci, możliwość ożenku, dysponowanie swoimi dobrami), turnieje, zapasy, polowania, biesiady, życie towarzyskie – sfera zainteresowań rycerza, gardził pracą, nie cenił wiedzy książkowej (rzadko spotykana umiejętność pisania i czytania)
2) Wychowanie cechowe: otrzymywanie nauki rzemiosła w warsztacie domowym, pod silnym nadzorem cechu (nauczyciel – mistrz), pierwszy stopień wychowania – okres terminatora (ucznia), okres wyzwolenia ucznia na czeladnika (czeladnik pracował pod opieką mistrza za określoną opłatą), otrzymanie godności mistrza
3) Wychowanie kościelne: Polskę ominął etap szkół klasztornych, w XII w. nastąpiło zakorzenienie chrześcijaństwa – otwarcie szkół katedralnych, szkoły parafialne - II poł. XIII w. (duży wkład mieszczaństwa pochodzenia niemieckiego – zagrożenie germanizacją) – wprowadzenie przeciwdziałań (pacierz po polsku, nie zatrudnianie w szkolnictwie Niemców nie znających języka polskiego), 1364 – założenie Uniwersytetu w Krakowie przez Kazimierza Wielkiego, po śmierci Kazimierza Wielkiego Uniwersytet upadł – 1400 Władysław Jagiełło wznowił jego działalność

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 28
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie