Przydatność 35%

Wyjaśnij znaczenie i podaj źródło następujących związków frazeologicznych.:-hiobowa wieść

Autor: Ice_man

Wszystkie z wyżej wymienionych związków frazeologicznych pochodzą z okresu zwanego antykiem (starożytnością); zostały zawarte w Biblii.
Antyk-epoka kulturowa i historyczna trwająca od najdawniejszych czasów w historii ludzkości do upadku Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego - 476r.

Biblia- Pismo święte, zbiór ksiąg świętych u żydów i u chrześcijan; u żydów obejmuje tylko Stary testament, a u chrześcijan również Nowy Testament; Przekład łaciński z IV w. przez św. Heronima, używany w kościele katolickim zwany "Wólgatą" . Pierwsze drukowane polskie przekłady całej Biblii pochodzą z 1561r. Biblia, czyli Pismo Święte, obejmująca Stary i Nowy Testament, uważana jest przez chrześcijaństwo jako księga objawiona, natchniona przez Boga. Stary Testament stanowi dla żydów świadectwo przymierza jakie Stwórca zawarł z narodem wybranym i jest jednocześnie zapowiedzią przyjścia Mesjasza. Dla chrześcijaństwa Nowy Testament to symbol nowego przymierza Boga z człowiekiem i dowód na to iż prawdziwym Mesjaszem jest Chrystus. Stary Testament (46 ksiąg) - w jego skład wchodzą: 1)Pięcioksiąg czyli: Prawo, Ksiegi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłaństwa, Liczb, Powtórzonego Prawa; 2) Księgi Historyczne; 3) Księgi Mądrości; 4) Księgi Prorockie. Nowy Testament (27 ksiąg) Są to: Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Pawłowe, inne listy "Katolickie" i Apokalipsę św. Jana. Jeden z nowszych przekładów Biblii (z 1965) dokonany z inicjatywy zakonu w Tyńcu, nosi nazwę: Biblii Tysiąclecia. Jest to tłumaczenie z języków oryginalnych.

Hiobowa wieść- zwrot jest integralnym składnikiem j. polskiego. Hiob był człowiekiem zamożnym, bogobojnym, unikającym zła. Majątek jego stanowiło: siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset wołów, pięćset oślic, oraz wielka liczba służby. Bóg postanowił doświadczyć Hioba, przekonać się jak silna jest jego wiara i za sprawą szatana pozbawił go najpierw majątku, a później potomstwa. Poddał go jeszcze straszniejszej próbie zsyłając na niego trąd, lecz on cały czas był wierny Bogu. Bóg wynagrodził Hioba zwracając mu w dwójnasób majątek, dając mu nowe potomstwo: siedmiu synów i trzy córki oraz wiele lat życia.

Zwrot "Hiobowa wieść" oznacza straszną wiadomość dla jej adresata, wieść złą, smutną, niepomyślną, przybijającą.
Kainowe piętno- jak głosi Biblia, Kain i Abel byli synami Adama i Ewy. Obaj żyli z uprawy roli. Co roku składali Bogu ofiarę całopolną na którą składały się: owoce, plony z ich zbiorów, a także zwierzęta, chcąc tym samym podziękować Bogu za opatrzność i prosić o dalsze błogosławieństwo. Jednego razu w dniu składania ofiar, obydwaj bracia przybyli do przygotowanych ołtarzy na ofiarę. Ołtarz Abla składał się z najlepszych zwierząt i najdorodniejszych plonów. Natomiast na ołtarzu Kaina znajdowały się padłe zwierzęta, oraz najgorszej jakości plony. Tym samym Bóg przyjął ofiarę Abla gardząc hołdem Kaina. Świadczyła o tym smuga dymu, która wznosiła się z nad ołtarza Abla wprost do nieba, a z ofiary Kaina snuje się po ziemi. Widząc to Kain wpada w straszny gniew, w przypływie złości i zazdrości Kain zabija swego brata Abla.
Określenie "Kainowe piętno" oznacza grzech lub brzemię ciążące na sumieniu (duszy) danego człowieka. Poczucie winy jest tak silne, że człowiek nie może z tym spokojnie żyć i o tym zapomnieć. "Kainowe piętno"- to piętno zabójcy.
Salomonowa mądrość-Król Salomon żył w X w.p.n.e., był władcą słynącym z wielkiej mądrości, król żydowski syn Davida za jego czasów została wzniesiona świątynia w Jerozolimie.

Według podań biblijnych jego mądrość przewyższała znacznie umysły żyjących wówczas ludzi, może o tym świadczyć następujące podanie.
Pewnego razu przywiedziono przed jego oblicze dwie kobiety, w celu rozstrzygnięcia sporu, który między nimi powstał. Obydwie kobiety były matkami, dziecko jednej z nich zmarło. Nazajutrz matka zmarłego dziecka nie mogąc pogodzić się z tym faktem, próbowała wmówić drugiej z kobiet, że to jej dziecko zmarło. Powstał pomiędzy nimi spór, uważano że tylko król może go rozwiązać. Tak też się stało. Salomon usłyszawszy całą historię postanowił rozciąć żywe dziecko na dwie równe części i wręczyć po jednej każdej z kobiet.
Kobieta której dziecko zmarło natychmiast się zgodziła na tą propozycję, natomiast biologiczna matka, była gotowa zrezygnować z praw do swego dziecka, aby tylko przeżyło. Salomon zauważył "tą" miłość i troskę w decyzji kobiety. Uznał, że do tego zdolna jest tylko prawdziwa matka, tym samym oddał jej dziecko, skazując drugą z kobiet za kłamstwo.

Zwrot "Salomonowa mądrość" oznacza wiedzę przewyższającą umysły zwykłych prostych ludzi.
Zakazany owoc- W ogrodzie Eden rosło wiele drzew. Ze wszystkich z wyjątkiem jednego mógł korzystać Adam i Ewa. Owoc z zakazanego drzewa pozwalał poznać drogę dobra i zła. Pewnego razu szatan pod postacią węża namówił Ewę, by zerwała owoc z zakazanego drzewa i obiecał, że w ten sposób posiądzie wiedzę i mądrość samego Boga. Ewa zerwała owoc, podała go Adamowi, gdy go spróbowali, poznali że są nadzy. Za złamanie zakazu Bóg wyrzucił ich z rajskiego ogrodu.

Zwrot "zakazany owoc" oznacza rzeczy pozornie wartościowe, zachęcające, warte wysiłku, a naprawdę szkodliwe, sprowadzające zło.
Wieża Babel- Kiedy ludzi postanowili zbudować wierzę sięgającą samego nieba, aby dorównać Bogu, Bóg postanowił nie dopuścić do zakończenia tej pracy i pomieszał ludziom języki, tak , że nie mogli się porozumieć.

"Wieża Babel"- to niemożność porozumienia się, niezgodność w działaniu, tzw. Brak wspólnego języka.
Plaga Egipska- Po objawieniu się Boga Mojżeszowi, Mojżesz udał się do faraona z prośbą o uwolnienie swego ludu (żydów) z niewoli. Faraon jednak odrzucił te prośbę, w konsekwencji tej decyzji spadły na Egipt różnego rodzaju plagi, których było 10 następowały jedna po drugiej, a każda z nich była gorsz od poprzedniej.

Zwrot "plaga egipska" -ozn. lawinę niepowodzeń, przykrości, zawodów, które opadają na człowieka jedna za drugą.
Manna z nieba- Po wyjściu Żydów z niewoli egipskiej, podczas ich wędrówki prze pustynię dotknął ich straszny głód, ludzie padali z wycieńczenia, modlono się do Boga o jakiś znak i błogosławieństwo. Wtedy to Bóg wysłuchał ich modlitw, otoczył ich troską i przy okazji umocniając ich wiarę zesłał na ziemię nocą mannę i stada przepiórek, aby jego lud wybrany mógł się pożywić.

Określenie "manna z nieba" - ozn. coś dobrego co przychodzi niespodzianie, daje szczęście i różnego rodzaju korzyści.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 375
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy