Przydatność 80%

Zasady Sporządzania Maszynopisów

Autor: MalutkaCass

1. Rodzaje pisma maszynowego


Rozróżniamy następujące rodzaje pisma maszynowego:

Małe litery - np. „technika biurowa”
Małe litery rozstawne - np. „t e c h n i k a b i u r o w a”
Wielkie litery - np. „TECHNIKA BIUROWA”
Wielkie litery rozstawne - np. „T E C H N I K A B I U R O W A”


2. Układ graficzny tekstu


Wyróżniamy dwa układy graficzne:

- układ blokowy
- układ a linea

W układzie blokowym:

- wszystkie wiersze pisze się równo z linią lewego marginesu,
- stosuje się pojedynczy skok wałka,
- każdą nową myśl oddziela się dodatkowym skokiem wałka,
- tytuły, podtytuły i śródtytuły pisze się od lewego marginesu,
- stosowana jest numeracja wielostopniowa lub dziesiętna.

W układzie a linea:

- pierwszy wiersz każdej nowej myśli z a w s z e zaczyna się od wcięcia (akapitu) od lewego marginesu,
- przy pojedynczym skoku wałka, nową myśl oddziela się dodatkowo jednym skokiem wałka,
- przy odstępach między wierszami „1,5” lub „2” nie stosuje się dodatkowych skoków między wierszami,
- wcięcie (akapit) wynosi od 3 do 6 kresek podziałki
- tytuły, podtytuły i śródtytuły umieszcza się na środku, zawsze symetrycznie nad tekstem.


3. Ustalanie marginesów w maszynopisach


Przy przepisywaniu tekstów należy prawidłowo ustawić marginesy, które określają obowiązujące normy. W pismach przepisywanych jednostronnie marginesy ustawia się następująco:

- górny – 2,5 cm (10 kresek podziałki),
- dolny – 2,5 cm (10 kresek podziałki),
- lewy – 2,5 cm (10 kresek podziałki),
- prawy – 1,25 cm (5 kresek podziałki.

W pismach dwustronnych stosuje się marginesy jak wyżej, w odbiciu lustrzanym.
4. Estetyka rozmieszczania tekstu


Estetyka rozmieszczania tekstu polega na:

- ustaleniu odpowiedniego odstępu między wierszami („1”, „1,5” i „2”),
- ustaleniu odpowiednich marginesów,
- właściwym rozmieszczeniu tytułów, podtytułów oraz śródtytułów,
- prawidłowej numeracji stron,
- prawidłowa numeracja punktów i podpunktów.


5. Sposoby wyróżniania fragmentów tekstu


Fragmenty tekstów mażemy wyróżnić w następujący sposób:

- podkreślanie kreską ciągłą lub przerywaną,
- pismo rozstawne (tylko w 2-3 wyrazach),
- wyśrodkowanie („blokowe”) tekstu, przez zwiększenie lewego i prawego marginesu, np.:

Jednym ze sposobów wyróżniania fragmentów tekstu jest wyśrodkowanie tekstu, przez zwiększenie lewego i prawego marginesu.

- tłusty druk,
- WIELKIE LITERY.


6. Tytuły, podtytuły, śródtytuły w maszynopisach


Tytuły – pisze się wielkimi literami, podtytuły i śródtytuły – małymi literami. Po tytule nie stawia się kropek. Tytuły, podtytuły i śródtytuły umieszcza się:

- pośrodku tekstu w układzie a linea,
- od marginesu lewego w układzie blokowym.

WYJĄTEK STANOWIĄ m.in. protokół i zaświadczenie, gdzie tytuł pisze się zawsze pośrodku tekstu, a tekst zawsze blokowo.

Tytuły, podtytuły i śródtytuły w całej pracy (piśmie) powinny być pisane tą samą odmianą pisma. Przy tytułach i podtytułach nie stosuje się pisma rozstawnego.
Tytuł od podtytułu lub tekstu należy oddzielić zwiększonym odstępem – dodatkową interlinią (dwa pojedyncze skoki). Podtytuł i śródtytuły oddziela się od tekstu dodatkowo „1,5”, a nową myśl jednym skokiem.


7. Środkowanie tytułów i podtytułów


Na arkuszu papieru formatu A 4 w układzie pionowym w jednym wierszu mieści się 80 kresek skali (1 kreska = 1 uderzenie). Pola marginesowe ustala się: lewe 10 kresek skali, prawe 5 kresek skali – razem 15 kresek. Po odliczeniu marginesów pole przeznaczone na napisanie tekstu wyniesie 65 kresek (uderzeń).

Przy wyliczaniu środka pola przeznaczonego na napisanie tekstu, należy odjąć liczbę uderzeń w tytule. Otrzymaną różnicę podzielić przez dwa, a następnie do wyniku dodać szerokość lewego marginesu.


Bibliografia:
1. Krystyna Kinel. Piszę na maszynie. 1997/1998

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 36
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy