Przydatność 55%

Pochodne od węglowodorów ( alkohole, kwasy karboksylowe i estry )

Autor:

Alkohole pochodzą od węglowodorów, w których wodór został zastąpiony grupą wodorotlenową.
R – OH
R – reszta wodorotlenowa
Wpływ alkoholi na organizm człowieka
a.) metanol
- powoduje utratę wzroku
- powoduję śmierć
b.) etanol
- niszczy komórki nerwowe i mózgowe
- w niewielkich ilościach pomaga w trawieniu ( np. wódka z pieprzem )
- podwyższa ciśnienie ( np. lampka koniaku )
- używany w kosmetyce ( dezynfekcja )
Właściwości fizyczne alkoholi
- ciecz
- bezbarwna
- posiada smak
- posiada zapach
- b. Dobrze miesza się z wodą
- lotny
Właściwości chemiczne Alkoholi
- barwienie fenoloftaleiny – pomimo posiadania grupy wodorotlenowej alkohol nie zabarwia się na fioletowo.
- reakcje z dwuchromianem potasu ( K2CrO4 ) – pomiar trzeźwości. Pod wpływem alkoholu barwa dwuchromianu potasu zmieniła się z pomarańczowej na zieloną
- reakcja spalania
CH3OH + ½ O2 = CO2 + 2H2O
Właściwości fizyczne gliceryny
- ciecz
- słodka
- oleista i gęsta
- miesza się z wodą nieorganiczną
Właściwości chemiczne gliceryny
- reakcja spalania
C3H5(OH)3 + 7/2 O2 = 3CO2 + 4H2O
- reakcja z nadmanganianem potasu
KMNO4 – ogień bez zapałek
Zastosowanie gliceryny
- w kosmetyce
- do produkcji tłuszczów syntetycznych
- do produkcji środków czystości
- środków wybuchowych ( reakcja z kwasem azotowym i otrzymuje się nitrogliceryna zmieszana z ziemią okrzemkową tworzy dynamit.
Glikol – C2H4(OH)2
Glikol jest pochodną etanu jest on substancją trujacą.
Alkohole R – (OH)N
- jednowodorotlenowe n = 1 np. metanol, etanol,
CnH2N + 1 OH
- wielowodorotlenowe n = 2, 3, 4... np. gliceryna, glikol
CNH2N + 2 – m (OH)m
Kwasy karboksylowe są to kwasy organiczne i są one pochodnymi węglowodorów nasyconych.
R – COOH – grupa karboksylowa
- kwas mrówkowy - HCOOH
- kwas octowy - CH3COOH
- kwas mlekowy - CH3CH(OH)COOH, C2H4OH COOH
- kwas propanowy – C2H5COOH
- kwas masłowy – C3H7COOH
Właściwości fizyczne kwasy octowego
- ciecz
- bezbarwny
- intensywny zapachy
- kwaśny smak
- rozpuszcza się w wodzie w nieograniczonych ilościach
- w laboratorium używa się 70% roztworu
Właściwości chemiczne kwasu octowego
- barwi się na czerwono pod wpływem oranżu metylowego – ulega dysocjacji
- dysocjacja elektrolityczna
CH3COOH – H+ + CH3 COO-
- w wyniku dysocjacji elektrolitycznej kwas octowy rozpada się na kation wodorowy I anion octowy
Wyższe kwasy karboksylowe mają większą liczbę atomów węgla w łańcuchu, nazywamy je kwasami tłuszczowymi.
- kwas palmitynowy C15H31COOH
- kwas stearynowy C17H35COOH
- kwas oleinowy C17H33COOH
Kwas palmitynowy i stearynowy są to pochodne węglowodorów nasyconych, są ciałami stałymi nie rozpuszczalnymi w wodzie, pod wpływem ogrzewania ulegają topnieniu i wydzielają zapach stearyny.
Kwas oleinowy jest cieczą nierozpuszczalną w wodzie, pod wpływem ogrzewania ulega rozkładowi

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 79
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie