Przydatność 70%

Recykling materiałów stosowanych w transporcie samochodowym

Autor: Juzia

Eksploatacja pojazdów samochodowych wiąże się nie tylko z emisja spalin do atmosfery, lecz także z powstawaniem ogromnych ilości uciążliwych dla środowiska naturalnego odpadów stałych i płynnych. Składają się na zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymieniane materiały eksploatacyjne, a także kompletne pojazdy po zakończeniu ich użytkowania.
Dziś niemal powszechnie stosowana normą przetwarzania odpadów motoryzacyjnych jest aktywna gospodarka odpadami motoryzacyjnymi, prowadzona w trzech podstawowych formach:
- utylizacja;
- przetwarzanie surowców wtórnych;
- recykling;
Do działań recyklingowych stosowanych w technice motoryzacyjnej należą: odzyskiwanie i przetwarzanie złomu metalowego, regeneracja zużytych części i bieżnikowanie opon, zwłaszcza gdy do produkcji nowych bieżników używane są materiały z ogumienia wycofanego z eksploatacji.
Przykładem odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych są stosowane dziś metody przeróbki starych olejów i smarów, rozpuszczalników lakierniczych, akumulatorów, opon nie nadających się do bieżnikowania i niektórych tworzyw sztucznych. W końcowym efekcie powstają produkty całkowicie odmienne od przetworzonych surowców wtórnych, mające przeważnie nowe zastosowania, a dające się wykorzystać w poprzedniej roli najwyżej jako cząstkowe komponenty.
Oleje samochodowe
Zużytego oleju nie można wylewać wraz z odpadami stałymi na komunalne wysypiska, ponieważ wnika on głęboko w glebę, niszcząc w niej wszelkie organizmy roślinne i zwierzęce. Najprostszym sposobem unieszkodliwienia zużytego oleju wydaje się jego spalanie , ponieważ składa się on głównie z węglowodorów zamieniających się na skutek utlenienia w wodę i dwutlenek węgla, czyli w substancje uważane powszechnie za neutralne pod względem ekologicznym. Wywiązuje się przy tym łatwa do wykorzystania energia cieplna.
Identyczne uwarunkowania ekologiczne wiążą się tez z alternatywna metoda wykorzystywania zużytych olejów , nazywana potocznie regeneracja. Pod względem technicznym regeneracja zużytych olejów polega na:
- usunięciu z nich wszelkich substancji zanieczyszczających , takich jak: woda, związki metali, sadza, produkty rozkładu i utleniania węglowodorów itp.;
- rozdzieleniu ich na frakcje metoda destylacji;
- poddaniu produktów destylacji procesom rafinacyjnym;
- wykorzystaniu uzyskanych frakcji do komponowania nowych olejów kierowanych na rynek.
Odpady gumowe
Ponowne bieżnikowanie zużytych opon samochodowych przynosi niewątpliwe pożytki ekonomiczne i ekologiczne, wiec powinno być stosowane możliwie najpowszechniej. Nie można jednak na tej drodze problemu gumowych odpadów motoryzacyjnych rozwiązać całkowicie. Po pierwsze, guma w technice samochodowej służy nie tylko do produkcji ogumienia kół. Po drugie, nie każda zużyta opona nadaje się do powtórnego bieżnikowania. Zagospodarowanie tych pozornie bezużytecznych i ekologicznie uciążliwych produktów może jednak w obecnych warunkach technicznych polegać na uzyskiwaniu mączki i granulatu gumowego, znajdującego zastosowanie w:
- przemyśle gumowym-jako wypełniacz w nowych mieszankach kauczukowych;
- budownictwie drogowym-jako dodatek uszlachetniający do bitumicznych mas nawierzchniowych;
- energetyce-jako wysokokaloryczne paliwo z dużą zawartością węgla i wodoru.
Akumulatory
Akumulatory niesprawne ( o zmniejszonej pojemności, napięciu na zaciskach i maksymalnej wartości pobieranego prądu) nie nadają się do naprawy regeneracji. Z punktu widzenia indywidualnego użytkownika jedynym rozwiązaniem jest więc wyrzucenie zużytego akumulatora i zastąpienie go nowym. Każda z głównych części tego urządzenia z osobna, a wiec: plastikowa obudowa, ołowiane płyty elektrodowe, a także elektrolit, jest wartościowym surowcem wtórnym. Problem jednak w tym, że każdym z tych surowców zainteresowana jest inna branża przemysłowej wytwórczości, a rozdzielenie akumulatorów na elementy składowe jest dopuszczalne tylko w specjalistycznych zakładach. Wzorem państw zachodnich, zakazano u nas prowadzenia ich skupu przez zwykłe składnice złomu metalowego. W efekcie więc indywidualni użytkownicy pojazdów, a także firmy transportowe i warsztaty naprawcze, nie mając legalnego sposobu pozbycia się tego uciążliwego odpadu, wyrzucają go na dzikie wysypiska.
Tworzywa sztuczne
Korzyści wynikające ze stosowania tworzyw sztucznych w budowie samochodów, powodowały że zainteresowanie odpowiednimi technologiami naprawczymi było dotychczas małe. Rodziło to poważny w masowej skali problem utylizacji części uszkodzonych lub zużytych, ponieważ:
- tylko termoplasty( i to w czystej postaci) łatwo poddają się recyklingowi;
- sortowanie tworzyw sztucznych na wysypiskach śmieci wymaga wysokich kwalifikacji w zakresie materiałoznawstwa;
- wszelkie tworzywa sztuczne należą do substancji trudno rozkładających się w sposób naturalny, a tylko nieliczne dają się spalać bez zanieczyszczania środowiska produktami innymi niż para wodna i dwutlenek węgla.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 21
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy