Przydatność 50%

SPOSOBY WEJŚCIA PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKI ZAGRANICZNE

Autor: Laphia

Gdy przedsiębiorstwo wybierze już konkretny kraj, musi ono określić najlepszy sposób wejścia na jego rynek.

1. EKSPORT POŚREDNI – prowadzenie eksportu przez niezależnych pośredników, 4 typy:
- krajowy hurtownik – pośrednik ten kupuje wyroby producenta i sprzedaje je za granicę na własny rachunek
- krajowy agent – agent zajmuje się negocjowaniem, zawieraniem transakcji eksportowych i jest wynagradzany na zasadzie prowizji. Zalicza się do tej grupy również przedsiębiorstwa handlowe.
- jednostka współpracująca – jednostka zajmuje się eksportem w imieniu szeregu producentów i jest częściowo im podporządkowana
- przedsiębiorstwo handlu zagranicznego – pośrednik zajmuje się eksportem wyrobów przedsiębiorstwa, w zamian za co otrzymuje od firmy honorarium
- ZALETY: wymaga mniejszych nakładów inwestycyjnych i wiąże się z mniejszym ryzykiem
2. EKSPORT BEZPOŚREDNI – prowadzenie eksportu na własną rękę, sposoby:
- krajowe biuro lub dział eksportu
- zagraniczny oddział sprzedaży lub filia
- „podróżujący akwizytor” – przedsiębiorstwo może wysłać swojego reprezentanta za granicę w celu nawiązania kontaktów handlowych
- zagraniczni dystrybutorzy lub agenci
3. LICENCJONOWANIE
- Przedmiotem licencji udzielanej firmie zagranicznej za określoną opłatą może być: proces produkcji, znak firmowy, patent, tajemnica handlowa lub inne wartości. Udzielający licencji wchodzi na zagraniczny rynek niewiele ryzykując. Licencjobiorca otrzymuje wiedzę techniczną, dobrze znany produkt lub nazwę, bez konieczności zaczynania zupełnie od początku.
- Przedsiębiorstwa mogą wchodzić na rynki zagraniczne w inny sposób, np. podpisując „kontrakt menedżerski” na zarządzanie daną jednostką. W tym przypadku firma eksportuje usługę, a nie produkt.
- Kolejną metodą jest wejście poprzez kontrakt na produkcję, kiedy firma angażuje lokalnych wytwórców.
4. JOIN VENTURES
Zagraniczni inwestorzy mogą łączyć się z lokalnymi w celu utworzenia wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), w którym obie strony dzielą własność i kontrolę.
5. INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE
Ostatnią z form wejścia podmiotu zagranicznego na obcy rynek jest objęcie w posiadanie urządzeń montażowych lub produkcyjnych na tym rynku. Zagraniczne przedsiębiorstwo może nabyć cześć lub wszystkie udziały w lokalnej firmie lub wybudować swoje własne zakłady produkcyjne.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 19
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie