Przydatność 50%

Piękno i uniwersalizm mitów greckich.

Autor: Radosław Wożniak

Mit jest to opowieść narracyjna,wyrażająca i organizująca wierzenia danej społeczności,przede wszystkim archaicznej.Dotyczy on zwłaszcza tego,co było na początku,a więc opowiadania o powstaniu bogów,świata,ludzi.Jego bohaterami są głównie istoty boskie lub wyposażone w co najmniej ponad ludzkie możliwości.Mitologia zaś jest zbiorem takich opowieści.Prawie każda starożytna społeczność posiadała własną mitologię.Znane nam są na przykład mitologie Greków,Rzymian,Celtów,Etrusków i inne. W mitach zostały poraz pierwszy zapisane archetypy,czyli pradawne i niezmienne wyobrażenia,tkwiące w świadomości zbiorowej każdej społeczności. Takim archetypem jest na przykład miłość matki do dziecka(którą w mitach greckich uosabia DEMETER),marzenia o dokonaniu czegoś wielkiego(IKAR),bunt wobec zastanych układów,a nawet przeciw Bogu(PROMETEUSZ).Innymi słowy archetyp to wzór pewnych zachowań ludzkich,postaw,marzeń,itp. Na tym między innymi polega uniwersalizm mitów greckich.

Znany jest wszystkim mit o DEDALU I IKARZE,który mówi o odwiecznych marzeniach ludzi o tym aby wzbić się w powietrze i poczuć się wolnym jak ptak.Niesie on ze sobą także inne,ważne dla człowieka każdej epoki przesłanie.Mianowicie mówi o tym,że zawsze należy kierować się rozumem i rozsądkiem(nawet, jeśli próbuje się realizować wielkie marzenia),a brawura i nieodpowiedzialność nie tylko nigdy nie przyniosą efektu,ale i prowadzą do tragedii.

Innym pięknym mitem jest opowieść o PROMETEUSZU,jednym z krewnych Zeusa-gromowładnego boga,który rządził światem.Prometeusz oszukał Zeusa w ten sposób,że podczas ofiary podzielił wołu na dwie części:z jednej strony ułożył mięso i przykrył je skórą,a z drugiej ułożył same kości,przykryte tłuszczem. Zeus miał dokonać wyboru i pokusił się na tłuszcz,reszta miała zostać dla ludzi. Gdy Zeus odkrył,że pod tłuszczem są tylko kości,postanowił ukarać ludzi i pozbawił ich ognia. Wtedy Prometeusz po raz drugi przeciwstawił się swemu panu i wykradł ogień,zanosząc go ludziom. Rozgniewany gromowładny bóg zesłał na ludzi żródło wszystkich nieszczęść-PANDORĘ,a Prometeusza okrutnie ukarał.Przykuł go żelaznymi łańcuchami do najwyższej góry Kaukazu i posłał orła,który wciąż wyrzerał mu na nowo odrastającą wątrobę. Prometeusza uwolnił HERAKLES,zabijając orła. Wkrótce Prometeusz posiadł dar nieśmiertelności i jasnowidzenia. Mit,który pokrótce tu został opowiedziany jest legędą mówiącą o miłości krewnego boga do ludzi,dla których poświęca samego siebie,nie zważając na cierpienia,jakie mogą go spotkać. Nie sposób nie zauważyć,że historia Prometeuszaprzypomina w pewnym stopniu historię JEZUSA CHRYSTUSA,który także poświęcał swoje życie dla ludzkości. Można powiedzieć,że mit ten to opowieść o sile miłości,która jest tak wielka,że przezwycięża wszelkie przeszkody.
Kolejnym mitem wartym krótkiego omówienia jest legenda o DEMETER,bogini ziemi uprawnej i zbóż. Demeter była matką Persefony,w której zakochał się bóg podziemia- Hades. Persefona nie chciała wychodzić za mąż za władcę ciemności,jednak została przez niego porwana i zabrana do jego królestwa.Odtąd Demeter rozpoczęła poszukiwania swej jedynej córki i przemierzyła cały świat . Wreście dowiedziała się,kto uprowadził Persefonę i postanowiła dotąd nie wracać na Olimp,wyrzekając się swych obowiązków bogini,dopóki Persefona do niej nie powróci. Ta decyzja Demeter uczyniła ziemię bezpłodną i zakłóciła porządek świata do tego stopnia,że Zeus rozkazał Hadesowi zwrócić dziewczynę. Niestety,nie było to już możliwe,gdyż Persefona zjadła owoc granatu,co na zawsze powiązało ją z podziemiem. Uzgodniono więc , że Demeter powróci na Olimp,a Persefona będzie dzieliła rok między podziemie i matkę. Tak więc Persefona wiosną opuszcza królestwo Hadesa i pozostaje z matką do jesieni. Ale tak długo,jak córka bogini pozostawała z dala od matki,ziemia była bezpłodna i trwała zima.

Mit ten jest nie tylko opowieścią o miłości matki do dziecka,ale i piękną legendą o przemijaniu i zmienności pór roku. Wtedy,gdy Persefona opuszcza Hades,Demeter rozpoczyna swe panowanie i nadchodzi wiosna. Wszystko zaczyna rodzić się do życia i latem dojrzewa. Gdy zaś córka opuszcza matkę, pogrążając ją w smutku,na ziemi trwa jesień i zima.

Widzimy więc , że mit o Demeter ma także funkcjęktórą możemy ogólnie określić jako poznawczą. Tłumaczy on mianowicie zjawisko przyrodnicze(jakim jest zmienność pór roku i cykliczność życia przyrody) nie umiejącym go sobie wyjaśnić starożytnym mieszkańcom świata. Mity często spełniały takie właśnie funkcje,dając obraz świata i zjawisk,jakie na ziemi zachodzą oraz organizując wierzenia starożytnych.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 44
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie