Przydatność 65%

Okręgi przemysłowe świata

Autor: Asik*Rybnik

Okręg przemysłowy - obszar koncentracji różnych gałęzi przemysłu, silnie ze sobą powiązanych przestrzennie, technicznie i ekonomicznie, skupiających duży potencjał produkcyjny. Okręgi dostarczają ponad połowę ogólnej produkcji przemysłowej.

Typy okręgów przemysłowych:
1) Surowcowe - powstają i rozwijają się dzięki eksploatacji złóż mineralnych - górnictwo, przemysł paliwowo-energetyczny, hutnictwo metali, chemiczny, metalowy, maszynowy.
a) W Europie:
 Zagłębie Ruhry (Niemcy, surowcowy niezrestrukturyzowany) - początkowo górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza i elektromaszynowy, obecnie: chemiczny i zaawansowanych technologii
 Okręg Reńsko/Westfalski
 Górnośląski
 Doniecko-Naddnieprzański (Ukraina, surowcowy niezrestrukturyzowany, Donieck) - górnictwo węgla kamiennego i hutnictwo żelaza, chemiczny, elektromaszynowy
 Zagłębie Północne we Francji (surowcowy niezrestrukturyzowany, Lille) - początkowo górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza i elektromaszynowy, obecnie włókienniczy, odzieżowy, chemiczny, zaawansowanych technologii
 Birmingham
 Yorkshire w Anglii
 Uralski (Rosja, surowcowy niezrestrukturyzowany) - górnictwo i hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, chemiczny, elektromaszynowy
b) W Azji
 Okręg Kuźniecki (Rosja, surowcowy niezrestrukturyzowany, Nowokuźnieck) - górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, metalowy, chemiczny, elektromaszynowy
 Damodar (Indie, surowcowy niezrestrukturyzowany) - górnictwo węgla kamiennego, rud żelaza i metali nieżelaznych, hutnictwo, chemiczny, elektromaszynowy
 Fushun-Anshan (Chiny, surowcowy niezrestrukturyzowany) - górnictwo węgla kamiennego i rud żelaza, hutnictwo, metalowy, chemiczny, elektromaszynowy
 Północny (Pekin-Tianjin)
c) W Ameryce
 Okręg Przyjeziorny - (USA, surowcowy zrestrukturyzowany) - początkowo górnictwo rud żelaza i hutnictwo, obecnie także chemiczny, elektromaszynowy, zbrojeniowy, precyzyjny
 Pd. cz. Nadatlantyckiego
 Minas Gerais w Brazylii
d) W Afryce
 Witwatersrand (Okręg Johannesburga - RPA, surowcowy niezrestrukturyzowany) - górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych, chemiczny, elektromaszynowy
 Shaba (Demokratyczna Republika Konga) - surowcowy niezrestrukturyzowany - górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych, metalowy, chemiczny
2) Transportowe - rozwój dzięki dogodnemu położeniu komunikacyjnemu
 Szanghajski (transportowy i wielkomiejski) - spożywczy, chemiczny, elektromaszynowy, zaawansowanych technologii
 Nowojorski (transportowy i wielkomiejski) - spożywczy, włókienniczy, odzieżowy, hutnictwo, chemiczny, paliwowo-energetyczny, środków transportu, zaawansowanych technologii
 Bostoński (transportowy i wielkomiejski) - spożywczy, włókienniczy, odzieżowy, elektromaszynowy, zaawansowanych technologii
 Osaki (Japonia, Osaka-Kobe, transportowy i wielkomiejski) - hutnictwo, włókiennictwo, odzieżowy, spożywczy, elektromaszynowy, zaawansowanych technologii
 Okręg Londyński - (transportowy i wielkomiejski) - spożywczy, chemiczny, elektromaszynowy, zaawansowanych technologii
 Tokijski (Tokio-Jokohama, transportowy i wielkomiejski) - spożywczy, odzieżowy, włókienniczy, hutnictwa żelaza, chemiczny, paliwowo-energetyczny, elektromaszynowy, zaawansowanych technologii
3) Miejskie - duże zasoby siły roboczej i rynku zbytu
 Paryski - chemiczny, włókienniczy, odzieżowy, elektromaszynowy, zaawansowanych technologii
 Kalifornijski - (transportowy i wielkomiejski) - spożywczy, chemiczny, elektromaszynowy, zaawansowanych technologii
 Moskiewski - chemiczny, włókienniczy, odzieżowy, spożywczy, elektromaszynowy
 Pekiński - (Pekin - Beijing) - spożywczy, chemiczny, elektromaszynowy, zaawansowanych technologii
 Warszawski
 Meksyku
 Mediolanu
 Berlina
 Madrytu
4) Technopolie - rejony koncentracji przemysłu high-technology bazujące na badaniach naukowych i wysoko kwalifikowanej kadrze pracowników
 Krzemowa Dolina (Silicon Valley) w USA - San Francisco
 Tuluza - południowa Francja
5) Strefy specjalne - wolne obszary celne, nadmorskie miasta otwarte i specjalne strefy ekonomiczne - inwestycji dokonują firmy międzynarodowe, miasta te obecnie tworzą rejonu koncentracji przemysłu elektronicznego, chemicznego i transportowego.

Obecnie wiele krajów prowadzi politykę deglomeracyjną polegającą na stosowaniu ulg i niskooprocentowanych kredytów dla firm inwestujących poza okręgami przemysłowymi. Wynika to między innymi z wysokich kosztów utrzymania przemysłu ciężkiego oraz ostrych norm ekologicznych w krajach wysoko rozwiniętych. Wiąże się to, zatem z restrukturyzacją surowcowych okręgów przemysłowych w tych krajach, przenosi się je na tereny krajów słabo rozwiniętych.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 192
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie