Przydatność 75%

Przyczyny wielkie rewolucji francuskiej

Autor:

Przyczyny Wielkiej Rewolucji FrancuskiejLburzuazja walczy)
- nieudolna polityka Ludwika XV, a potem Ludwika XVI
- kryzys gospodarczy i głód
- wzrost podatków, które obciążały stan trzeci (96% ludności), gdyż stan pierwszy i trzeci były nieopodatkowane
- stan trzeci oskarżył dwór o nadmierne wydatki (Wersal-rezydencja królewska)
- myśli rewolucyjne wśród ludności, które pojawiły się we wszystkich krajach (np. w Polsce wybuchło w 1794 powstanie Kościuszkowskie)
- bankructwo państwa.

PRZEBIEG WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ
Stany Generalne (1789) parlament
Ludwik XVI zwołał Stany Generalne 5 maja 1789 w Wersalu w celu uchwalenia podatków; król żywił zapewne nadzieje, że wszelkie bardziej radykalne propozycje upadną, gdyż głosowanie miało odbywać się jak dawniej stanami, a nie imiennie - pozwalało to dwóm pierwszym stanom przegłosować stan trzeci. Radykalne propozycje, czyli ograniczenie absolutyzmu, reforma gospodarcza i administracyjna, ukrócenie nadużyć.
Stan trzeci postulował, żeby głosować imiennie, ponieważ miał dwukrotnie więcej reprezentantów (600), lecz postulaty te zostały odrzucone przez króla (któremu były one nie na rękę), a pomieszczenie gdzie stan trzeci obradował - zamknięte.
Zgromadzenie Konstytucyjne = Konstytuanta = Zgromadzenie Narodowe (1789) 17 czerwca I etap; rzady konstytuanty

Stan trzeci (przeważnie reprezentanci wykształconej klasy średniej, wybitni i wpływowi) w odpowiedzi na krzywdzące decyzje króla przeniósł się do sali do gry w piłkę i ogłosił Zgromadzeniem Narodowym = Konstytuantą(9 lipca 1789r). Ich celem było uchwalenie konstytucji.(zniesiono roznice stanowe,opodatkowano duchowienstwo i szlachte, oddzielono koscoil od państwa, zabrano majatki duchowienstwu, ksieza przeszli na pensje państwa, ziemie sprzedano chlopom, zniesiono cla wewn.
Król pozornie ustąpił, nakazał pozostałym stanom połączyć się ze Zgromadzeniem Narodowym, a w między czasie zgromadził wojska pod Paryżem.
Król usunął popularnego ministra finansów; pod wpływem pogłosek, że wojsko ma rozkaz wymordować ludność stolicy, zorganizowano oddziały samoobrony - Gwardię Narodową.
Tłum wyległ na ulice i ruszył na Bastylię, na symbol królewskiej tyranii, spodziewali się znaleźć tam broń. Bastylię szybko zdobyli 14 lipca 1789 roku - dzień ten stał się świętem narodowym, od tego dnia zaczęła się rewolucja ludowa (Wielka Rewolucja Francuska).
Poddał się również monarcha, przybył z Wersalu do Paryża i zgodził się na powołanie Gwardii Narodowej, której dowódcą został La Fayett.
W ratuszu paryskim władzę objął deputowany Konstytuanty - Bau"lly, a w ślad za stolicą poszły i inne miasta, usuwając znienawidzonych intendentów królewskich.
Tymczasem na wieść o zdobyciu Bastylii poruszyli się również chłopi; atakowali dwory i klasztory, niszczyli archiwa zawierające wykazy feudalnych powinności - była to tzw. Wielka Trwoga (przerażenie szlachty i burżuazji).
Pod wrażeniem wystąpień chłopskich Konstytuanta zniosła przywileje stanowe, poddaństwo osobiste chłopa, przywileje szlacheckie podatkowe, dziesięcinę, ogłoszono równość obywateli wobec prawa (4-5 sierpnia)
Uchwalenie "Deklaracji praw człowieka i obywatela" 26 sierpnia 1789 r. Było to określenie nowego ładu we Francji, zawierała zasady (wolność, własność i braterstwo, opieranie się uciskowi), na których miała opierać się konstytucja.
Jesienią 1789 r. szalała drożyzna, ludność była zdesperowana i zapragnęła żeby król przybył do Paryża i zamieszkał wśród ludu; tłum wtargnął do Wersalu i zmusił króla do opuszczenia rezydencji, odtąd stał się on w Paryżu zakładnikiem ludu.
W czerwcu 1791 r. król próbował uciec za granicę, lecz królewska para została rozpoznana - król skompromitował się w oczach społeczeństwa.
Obawiano się, żeby władza nie przeszła w ręce elementów radykalnych (takich jak jakobini czy kordelierzy), dlatego dla zabezpieczenia swych interesów Konstytuanta uchwaliła konstytucję (zrobiło to Zgromadzenie Ustawodawcze 3 września 1791 r.). Konstytucja: monarcha stawał się "królem Francuzów" (naprawdę był więźniem ludu), konstytucja nie realizowała głoszonej zasady równości - wszystkich obywateli podzielono na 4 klasy w zależności od stanu majątkowego, a prawa wyborcze mieli ludzie tylko bogaci, władza prawodawcza znalazła się w rękach Zgromadzenia Prawodawczego - Legislatywy.
Legislatywa - nowy parlament, który zaczął funkcjonować od momentu uchwalenia konstytucji.

Układ sił w Legislatywie:
Lewica to radykałowie, głównie reprezentanci paryskich klubów politycznych. Dzielili się na:
- jakobinów, którzy także byli podzieleni na lewice - górale i prawice – żyrondyści
- kordelierów, którzy byli najbardziej radykalni, byli obrońcami biedoty jak J. Marat czy mówca J. Danton.
Prawice stanowili umiarkowani monarchiści.
Żyrondyści nie kryli swojej niechęci do króla, sądzili również że konflikt z absolutystyczną Austrią jest nieunikniony;
propagowali idee "eksportu rewolucji" do innych krajów, ale nie zdawali sobie sprawy że Francja nie jest gotowa do wojny.
Król, coraz głośniej oskarżony o zdradę, zwołał nowy rząd złożony z wojowniczych żyrondystów i jakobinów, posunięcie to miało oddalić od
monarchy posądzenie o brak patriotyzmu a zarazem miało przyspieszyć marsz ku wojnie, w której król upatrywał szybką klęskę i upadek
rewolucyjnych rządów.
W kwietniu 1792 r. Legislatywa wypowiedziała wojnę Austrii. Francja nie była do niej przygotowana - brak było oficerów, a korupcja i z
drada szerzyła się wśród wojska.
Do wojny przeciwko Francji dołączyły się Prusy (lipiec 1792). Liczne niepowodzenia armii francuskiej.
Legislatywa uchwaliła ustawę "o ojczyźnie w niebezpieczeństwie" odwołującą się do patriotyzmu mas.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 33
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie