Przydatność 75%

Przyczyny i skutki chrztu Polski

Autor:

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Pierwszy historyczny władca Polski – Mieszko I. Kiedy jego państwo pojawiło się na arenie międzynarodowej w Europie były już rozwinięte struktury władzy. Cesarstwo Niemieckie aspirowało do dominacji w Europie, podobnie jak Państwo Kościelne. Państwa te tworzyły wspólnotę chrześcijańską. Wspólna wiara stanowiła podstawę do istnienia pewnych instytucji i systemu prawnego, poza tym jednoczyła ludzi. Cesarstwo aspirowało do podporządkowania sobie dużej części Europy – by uniknąć podporządkowania cesarstwu Mieszko I zdecydował się na chrzest, chciał przez to wejść w struktury wspólnoty chrześcijańskiej. Chrzest odbył się w 966 r. Innymi powodami przyjęcia chrztu było to że : chrześcijaństwo podnosiło autorytet władzy jako pomazańca bożego. Odrzucenie pogaństwa umożliwiało sprowadzenie do Polski grupy kleru doświadczonego w sprawach organizacji Kościoła i państwa. Ponadto usunięcie wierzeń pogańskich rozluźniło dawne struktury plemienne, które hamowały zorganizowanie ponadplemiennego państwa. W stosunkach z Cesarstwem wspólnota kleru ułatwiała kontakt i podnosiła rangę Polski. Gdyby Mieszko I nie przyjął chrztu podzielony kraj stałby się łatwym łupem dla sąsiadów.

Znaczenie chrztu:
- aspekt wyznaniowy – odejście od wiary pogańskiej i przyjęcie jednolitej wiary.
- Wejście do wspólnoty chrześcijańskiej – wejście w system prawny i ustrojowy Europy
- Nawiązanie poprzez chrzest współpracy z Czechami, zwierzchnikiem państwa polskiego był papież.
- Organizacja Kościoła – cywilne umocnienie państwa (bo król rządził w specyficzny sposób – przebywał na jakimś terytorium wraz z dworem i tam wydawał decyzje i sprawował sądy, po pewnym czasie przenosił się do innego ośrodka. Kościół stanowił strukturę stałą – jej podstawą była parafia.
- Przyjęcie chrześcijaństwa wpłynęło na wzrost kultury grupy rządzącej, król miał większy autorytet w państwie
- Pozycja Polski w chrześcijańskiej Europie uległa wzmocnieniu
- Umocnienie pozycji wewnętrznej w państwie.
Oficjalne przyjęcie chrześcijaństwa wg obrządku łacińskiego przez władcę Polan Mieszka I i jego otoczenie nastąpiło w 966 r za pośrednictwem Czech. Był to akt polityczny i kulturowy wielkiej wagi.

Przyczyny chrztu Polski:
1. Kościół pomagał w umacnianiu autorytetu władzy monarszej
2. organizacja kościelna usprawniała funkcjonowanie państwa
3. jednolita religia zastępowała pogańskie wierzenia lokalne, umacniała łączność ziem polskich, stwarzała dodatkowe więzi.

Skutki chrztu:
1. biskupi zajęli wysokie stanowiska w hierarchii politycznej
2. w 968 r powstało biskupstwo w Poznaniu
3. w 1000 r z okazji wizyty Ottona III zawarto układ na mocy którego powołano arcybiskupstwo w Gnieźnie i 3 podległe mu biskupstwa – we Wrocławiu, Krakowie i Kołobrzegu.
4. rozwijała się organizacja kościelna (w początku XII w Bolesław Krzywousty założył biskupstwo w Lubuszu, w 1440 powstało biskupstwo zachodniopomorskie w Wolinie którego siedzibą stał się nieco później Kamień Pomorski
5. jedność kościelna w postaci arcybiskupstwa gnieźnieńskiego stała się istotnym elementem zjednoczenia państwa
6. polska prowincja kościelna w tym samym czasie utraciła jednak 2 biskupstwa – zachodniopomorskie i lubuskie.
7. metropolii gnieźnieńskiej nie podporządkowało się biskupstwo chełmińskie założone przez Krzyżaków, które weszło w zależność od metropolii w Rydze.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 1466
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy